Anasayfa / Haber / Sosyal Hizmetlerden Yararlanan Çocuklar Merkezi Sınavla İşe Girecek

Sosyal Hizmetlerden Yararlanan Çocuklar Merkezi Sınavla İşe Girecek

Sponsorlu Bağlantılar

19/02/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 06/02/2014 tarihli ve 6518 sayılı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 20 nci maddesi ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun Ek 1 inci maddesi değiştirilmiş (Bkz. Sosyal Yardımlar ve Engellilerle İlgili Önemli Değişiklikler İçeren Torba Yasa Kabul Edildi başlıklı haber) ve bu değişiklikle; 2828 sayılı Kanun veya 5395 sayılı Kanun uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan, reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenlerin işe yerleştirilmelerine ilişkin usul ve esaslar” yeniden belirlenmiş olup, bu çerçevede sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların istihdamında merkezi sınav ile merkezi yerleştirme uygulamasına geçildiğinden, yeni düzenlemeye göre işlemlerin nasıl yürütüleceğini Devlet Personel Başkanlığı açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre;

1- Söz konusu Kanunun yayımı ile birlikte 2828 veya 5395 sayılı Kanuna istinaden haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olanların işe yerleştirilmelerinde merkezi sınav ile merkezi yerleştirme uygulamasına geçildi. Bu nedenle, sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan en az ortaöğretim (lise) mezunu olan adayların bu kanunla tanınan istihdam hakkından yararlanabilmeleri için KPSS’ye girmeleri gerekiyor. İlkokul ve ortaokul (ilköğretim) mezunlarının yerleştirilmeleri ise kura usulü ile yapılacağından, bu kişilerin sınava girmelerine gerek bulunmamaktadır. Ayrıca bu durumdakilerin merkezi yerleştirme işlemleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılacak veya yaptırılacak.

2- 2828 sayılı Kanunun bu hükmünden yararlanmak isteyenlerin, 18 yaşını doldurdukları ve korunma veya bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvurmaları gerekiyor.

3- Yeni düzenlemeye göre kurumlar memur, sözleşmeli personel ve işçi kadroları toplamının binde birini bu durumdaki adayların istihdamı için ayırmak zorunda olacak.

4- Devlet Personel Başkanlığınca yapılacak/yaptırılacak merkezi yerleştirme işlemlerinde ortaöğrenim ve daha üst öğrenim mezunları “memur” unvanlı kadrolara, diğer öğrenim mezunları ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara yerleştirilecek.