Anasayfa / Anasayfa / Mevzuat Önemliler / Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Bu yönetmelikte; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülecek sosyal sigorta işlemlerinin usul ve esasları ile kişilere getirilen hak ve yükümlülükler kanuna göre daha ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Alt düzenlemeler ise Kurum tarafından çıkarılan genelge ve genel yazılarla yapılmıştır. Yönetmelik 12 Mayıs 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, aynı konuda daha önce 28 Ağustos 2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi işyeri, işverenler, sigortalı, hak sahipleri ile diğer ilgili kişi ve kuruluşlar açısından, sosyal sigorta işlemlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

Genel hükümler kısmında; amaç – kapsam – dayanak ve tanımlar, sosyal sigorta kayıt ve işlemlerinin genel esasları bölümleri,

Sigortalıların tescili ve hizmet kayıtları kısmında; sigortalılara ilişkin hükümler, sigortalıların tescili, sigortalı hizmet kayıtları bölümleri,

İşyerlerinin tescili kısmında; işyerinin bildirilmesi, işyeri tescilinde meydana gelen değişiklikler bölümleri,

Hizmet akdi ile veya kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların tabi olduğu kısa vadeli sigorta kollarına ait işlemler kısmında; iş kazası ve meslek hastalığı, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlara ilişkin işlemler, işveren ve üçüncü kişilerin sorumluluğu ile peşin sermaye değerleri bölümleri,

Uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin işlemler kısmında; malûllük sigortası, yaşlılık sigortası, ölüm sigortası, uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ortak konular bölümleri,

Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ortak hükümler kısmında; gelir ve aylıkların ödenmesi, yoklama işlemlerinin usul ve esasları, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ait çeşitli hükümler bölümleri,

Sigortalıların yurt dışında bulunmaları ve isteğe bağlı sigorta kısmında; sigortalıların yurt dışında bulunmaları, isteğe bağlı sigorta bölümleri,

Sigorta primleri kısmında; sigorta primine esas kazançlar, aylık prim ve hizmet belgesi, primlerin ödenmesi, kuruma yeterli işçiliğin bildirilmiş olup olmadığına ilişkin araştırma ve re’sen yapılacak işlemler bölümleri,

Kontrol, denetim, soruşturma ve sigortasız çalışmanın önlenmesi kısmında; kontrol – denetim – soruşturma, sosyal güvenlik bilincinin yaygınlaştırılması, çeşitli ve yürürlükten kaldırılan hükümler bölümleri,

Onuncu kısımda da çeşitli, yürürlükten kaldırılan, geçici ve son hükümler bölümleri,

yer almaktadır.