Anasayfa / Haber / Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Yönetmeliği Yenilendi

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Yönetmeliği Yenilendi

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun görev, yetki, çalışma usul ve esasları ile kurul üyelerinin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin yenisi 02/07/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eski yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliğe sitemizin Mevzuat bölümünde ulaşabilirsiniz.

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu sigortalılar hakkında;

– Vazife malûllük derecesi,

– İş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik derecesi tespiti ile,

– Çalışma gücünün malûliyeti gerektirecek derecede kaybına ilişkin,

Kurumca verilen kararlardan itiraza konu olanları inceleyerek karara bağlamakla görevli olup, bu konudaki son idari karar mercii. Bu kurulun kararlarına karşı ise İş Mahkemesinde dava açılması gerekiyor.