Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev Yetki Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev Yetki Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, görev, yetki, çalışma usul ve esasları ile kurul üyelerinin hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması” başlıklı 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası ve “Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu” başlıklı 58 inci maddesi hükümlerine dayanılarak çıkarılmış; 2 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Aynı konuda daha önce 11 Ekim 2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise bu Yönetmeliğin yayımlanmasıyla birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde; üyeler, kontrol muayenesi, kurul, kurum sağlık kurulu, sağlık kurulu raporu, sekretarya, daire başkanlığı kavramlarının tanımları yer almaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– Kurulun oluşumu ve görevleri başlıklı ikinci bölümünde; kurulun oluşumu, başkanın seçilmesi, üyelerin hizmet süreleri, kurulun görevleri, kurulun bilirkişilik görevi, başkanın görev ve yetkileri, üyelerin görev ve yetkileri,

– Kurulun çalışma usul ve esasları başlıklı üçüncü bölümünde; kurul toplantıları ve kararlar, eksik bilgi ve belgenin istenmesi, uzman kişilerin görüşüne başvurulması, kurulda hekim dinlenilmesi, kontrol muayeneleri, kurul dosyalarının incelenme süresi, daire başkanlığının görevleri, kurulda muayene, kurul giderleri, huzur hakkı, maddi hata, kurul kararlarının yerine getirilmesi,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.