Anasayfa / Mevzuat / Kanunlar / 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

Sponsorlu Bağlantılar

17 Temmuz 1964 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 29, 30, 31 Temmuz 1964 – 1 Ağustos 1964 tarihli Resmi Gazete’lerde yayımlanmış, 126 ncı maddesi 1 Kasım 1964 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımını takibeden aybaşından altı ay sonra yürürlüğe girmiş, daha sonra da sosyal güvenlik reformuyla birlikte, bankalar – sigorta ve reasürans şirketleri – ticaret odaları – sanayi odaları – borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin malûllük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere kurulmuş bulunan sandıklarla ilgili ek 36 ncı ve geçici 20 nci, emeklilik kademeli geçiş şartlarıyla ilgili geçici 81 inci ve 87 nci maddeleri, yürürlük ve yürütme maddeleri hariç Kanunun tüm maddeleri 5510 sayılı Kanunun 5754 sayılı Kanunla değişik 106. maddesi uyarınca 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Kanunda sosyal güvenlik reformuyla birlikte sosyal güvenlik kuruluşları birleşmeden önce Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SSK) temel uygulama yasasıydı. Kanunda iş kazaları ve meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde (emeklilik – ölüm ve dul – yetim aylığı) konularında düzenlemeler yer almakta, Kanun esas olarak işveren – sigortalı ve hak sahiplerini düzenlemeler içermekteydi.

Hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar bu kanuna göre sigortalı sayılmakta, dolayısıyla sosyal güvenlikleri açısından bu Kanun kapsamına girmekteydi. Kanunda ayrıca isteğe bağlı sigortalılık ve topluluk sigortası düzenlenmişti.

Sosyal güvenlik reformuyla birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu diğer iki sosyal güvenlik kurumuyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) çatısı altında birleştikten sonra bu Kanun kapsamına giren kişiler 5510 sayılı Kanun çerçevesinde 4/1-a kapsamında sigortalı sayılmaktadır.

İstisnai birkaç madde hariç her ne kadar Kanun yürürlükten kaldırılmış olsa da 1 Mayıs 2008 tarihinden önce sigorta başlangıcı olup 4/1-a (SSK) kapsamında emekli olacak kişiler hakkında bu kanunun hükümleri uygulanmaktadır. Aynı şekilde 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan kişilerle ve bunların hak sahipleriyle bazı işlem ve uygulamalarda da geriye dönük olarak bu Kanun hükümleri uygulanmaktadır.