Anasayfa / Haber / Sosyal Yardımlar ve Engellilerle İlgili Önemli Değişiklikler İçeren Torba Yasa Kabul Edildi

Sosyal Yardımlar ve Engellilerle İlgili Önemli Değişiklikler İçeren Torba Yasa Kabul Edildi

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önce bahsettiğimiz (Yeni Yılın İlk Torba Yasası Çok Sayıda Kişiyi Sevindirecek başlıklı haber) 524 sıra sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’ndaki görüşmeler tamamlanarak, 6 Şubat 2014 Perşembe günü tasarı 6518 kanun numarasıyla kanunlaştı. Cumhurbaşkanı tarafından da aynen onaylanması halinde Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Söz konusu kanunla birçok konuda değişiklik yapılmış olup; özellikle engelliler (özürlüler), bakım parası, maddi durumu iyi olmayanlara yapılacak yardımlar konusu başta olmak üzere sosyal yardımlar konusunda yapılan düzenleme ve getirilen yenilikler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının internet sitesinde ayrıntılı olarak açıklandın.

Yapılan düzenlemelerden bazıları aşağıda belirtilmiştir;

– Korumalı iş yerlerinde çalışan engellilerin işsizlik sigortası işveren payı Hazine tarafından karşılanacak ve korumalı iş yerleri çevre temizlik vergisinden muaf olacak.

– Bakım elemanlarının kısa zaman aralığında değişmesinin sakıncalarının ortadan kaldırılması amacıyla ev tipi sosyal hizmet birimlerindeki hizmetler, 24 saat esasına göre kesintisiz olarak verilecek.

– Korunmaya ihtiyacı olan çocuğun bakımı ve yetiştirilmesine karşılık olarak kanun kapsamında koruyucu aileye ödeme yapılabileceği gibi koruyucu aile bu işi gönüllü olarak da üstlenebilecek.

– Özel sosyal hizmet kuruluşlarının kapasitelerinin yüzde 3’ü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca tespit edilecek kişilerin ücretsiz yararlanması için ayrılacak.

– Sosyal Yardım Vakfı, vakıf gelirleri ya da İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarıyla yurt ya da pansiyon yapabilecek.

– Eşit davranma ilkesi kapsamında; iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerin yanı sıra renk ve engelliliğe göre de ayırım yapılamayacak.

– Bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisi engelliler için erişilebilir hale getirilecek.

– Engellilerin işgücü piyasası ve çalışma ortamında sürdürülebilir istihdamı ve kendi işini kurabilmesi konularında rehberlik ve mesleki danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere gerekli tedbirler alınacak.

Söz konusu düzenlemelerle ilgili ayrıntılı bilginin yer aldığı metne, http://www.aile.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.