Anasayfa / Soru - Cevap / Sözleşmelere İşçi Aleyhine Konulan Hükümler Geçerli Sayılır mı ?

Sözleşmelere İşçi Aleyhine Konulan Hükümler Geçerli Sayılır mı ?

Sponsorlu Bağlantılar

İşçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmelerine (hizmet akitlerine), işyeri toplu iş sözleşmesi kapsamına giriyorsa toplu iş sözleşmelerine, 4857 sayılı İş Kanunu başta olmak üzere, mevzuatta işçilere tanınan hakları ortadan kaldıracak veya sınırlayacak hükümler konulamaz. Bu tür hükümler konulsa bile geçersizdir.

Örneğin; sözleşmeye işçinin işyerinde sigortasız olarak çalışmayı kabul ettiğine veya yıllık ücretli izin hakkından feragat ettiğine dair bir hüküm konulsa dahi bu hükümler gereçsizdir.

Sözleşmelere, işçi aleyhine olacak şekilde tek taraflı cezai şart konulamaz, konulsa bile geçersiz olur.

Tam tersi, kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, işçi – işveren arasında yapılan iş sözleşmelerine veya toplu iş sözleşmelerine, işçiye daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan, işçinin lehine olan hükümler konulabilir.

Örneğin;

– Ücretin işçiye en geç ayda bir ödenmesi gerekirken, iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.

– Kanunda belirtilen yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

– Deneme süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.

– İşçiye çalıştığı her bir yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Kıdem tazminatı ile ilgili bu 30 günlük süre iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilir.

Öte yandan 4857 sayılı İş Kanununda istisnai de olsa iş sözleşmesine işçi aleyhine konulabilecek bazı hükümler belirtilmiştir. Örneğin; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılmışsa işçi bu tatil günlerinde işyerinde çalışmak zorundadır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde ise söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Fakat bu şekildeki hükümler sadece Kanunda belirtilen durumlarla ilgili olarak sözleşmelere konulabilir, yani Kanunda sayılan hal ve durumlarla sınırlıdır.