Anasayfa / Bilgi / Sözleşmeli Personele Verilen Ek Ödemeden Prim Kesilmeyecek

Sözleşmeli Personele Verilen Ek Ödemeden Prim Kesilmeyecek

Sponsorlu Bağlantılar

2 Ekim 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin birinci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek 9 uncu madde eklenmiş olup, maddenin onuncu fıkrasında sözleşmeli personele verilen ek ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta primi kesintisine tabi tutulmayacağı belirtilmiştir.

Bu konuda uygulamada bazı tereddütler yaşanması üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu 15/8/2014 tarihli ve 2014/274 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 657-4/B kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele yapılan bahse konu ek ödemelerden sigorta primi kesilmemesine karar verdi, Kurum konuyla ilgili olarak ayrıca bir duyuru yayımladı.

Söz konusu Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; kamu ve kurum kuruluşlarında 657-4/B kapsamında istihdam edilen personele;

– 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında,

– 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında,

yapılan ek ödemelerden sigorta primi kesintisi yapılmayacak, yani bu ek ödemeler prime esas kazanca dahil edilmeyecek.

Söz konusu ek ödemelerinden daha önce sigorta primi kesintisi yapılmış olan sigortalılarla ilgili olarak ise ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından günsüz ek iptal aylık prim ve hizmet belgesi verilecek, bu iptal prim belgelerinde kayıtlı primlerin sigortalı hissesi sigortalılara iade edilecek, işveren hissesi ise öncelikle varsa işverenin borçlarına mahsup edilecek yoksa işverene iade edilecek. Ayrıca iptal aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı herhangi bir idari para cezası uygulanmadığından, bunlara da idari para cezası uygulanmayacak.