Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Yurtdışı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Sözleşmeli Ülke Sigortalısı Vatandaşlarımız Ülkemizde Verilen İstirahat Raporlarına Göre Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alabilmek İçin Ne Yapmalıdır ?

Sözleşmeli Ülke Sigortalısı Vatandaşlarımız Ülkemizde Verilen İstirahat Raporlarına Göre Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alabilmek İçin Ne Yapmalıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 13– SÖZLEŞMELİ ÜLKE SİGORTALISI VATANDAŞLARIMIZ ÜLKEMİZDE VERİLEN İSTİRAHAT RAPORLARINA GÖRE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALABİLMEK İÇİN NE YAPMALIDIR ?

CEVAP 13- Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre, akit taraflardan birinin sigortalısının diğer taraf ülkesinde geçici iş göremezliğe uğraması halinde; şekil ve kapsam itibariyle bulunduğu ülkenin mevzuatı esas alınır, geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanıp kazanmadığı, günlük ödenek miktarı ve ödeme süresinin belirlenmesinde, yardım hakkının kazanıldığı ülke mevzuatının geçerli olur.

Bu durumda, sözleşmeli ülke sigorta kurumu sigortalısı vatandaşımız ülkemiz mevzuatına göre sağlık yardımlarından yararlanmakta iken, istirahatli bırakıldığı takdirde hakkında, şekil ve kapsam olarak 5510 sayılı Kanun esas alınarak işlem yapılır.

Mevzuatımıza göre hastalıkları sabit olsa dahi, hakkında istirahat raporu düzenlenmeyen sigortalıya iş göremezlikten dolayı sözleşmeli ülke tarafınca ödenek verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, ülkemizdeki tedavi sırasında gerekli hallerde istirahat raporu düzenlenmesi için doktorlara gerekli hatırlatmada bulunulmalıdır.

Bu nedenle, iş göremezlik ödendiği alabilmek için sağlık hizmeti sunucularınca usulüne göre düzenledikleri istirahat raporları, sözleşmeli ülke sigorta kurumunu intikal ettirilmek üzere ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne / merkezine teslim edilmesinde ya da bu raporların bu ünitelere intikal edip etmediğinin takip edilmesinde yarar vardır.