Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Yurtdışı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Sözleşmeli Ülkelerden Gelir ve Aylık Alanlar İle Bunların Aile Bireylerinden Daimi Olarak Türkiye’de İkamet Eden Vatandaşlarımızın Sağlık Yardımlarından Ücretsiz Olarak Yararlanmaları İçin Ne Yapılmalıdır?

Sözleşmeli Ülkelerden Gelir ve Aylık Alanlar İle Bunların Aile Bireylerinden Daimi Olarak Türkiye’de İkamet Eden Vatandaşlarımızın Sağlık Yardımlarından Ücretsiz Olarak Yararlanmaları İçin Ne Yapılmalıdır?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 12- SÖZLEŞMELİ ÜLKELERDEN GELİR VE AYLIK ALANLAR İLE BUNLARIN AİLE BİREYLERİNDEN DAİMİ OLARAK TÜRKİYE’DE İKAMET EDEN VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIK YARDIMLARINDAN ÜCRETSİZ OLARAK YARARLANMALARI İÇİN NE YAPILMALIDIR ?

CEVAP 12- Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre hem sözleşmeli ülke, hem de Türkiye’den gelir ve aylığa hak kazananlar ile bunların aile bireylerinden daimi olarak ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımızın sağlık yardımları, SGK’ca sağlanır ve masrafları da SGK’ca karşılanır. Ancak, Romanya ile imzalanan sözleşmeye göre masraflar,  Türkiye ve Romanya mevzuatları kapsamında tamamlanan sigortalılık süreleri ile orantılı olarak paylaşılmaktadır.

Hem Türkiye’den ve hem de sözleşmeli ülke sigorta kurumlarından aylık alan bir kimseye, ikametini daimi olarak Türkiye’ye nakletmediği sürece sözleşmeli ülke adına SGK tarafından sağlık yardımları yapılması mümkün değildir. Bu durumdaki kişiler, ülkemizde geçici bulundukları için sözleşmeli ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş sağlık yardım hak sahipliği belgelerine sahip olmaları gerekmektedir.

Sadece sözleşmeli ülkeden gelir ve aylığa hak kazananlar ile bunların aile bireylerinden daimi olarak Türkiye’de ikamet eden vatandaşlarımızın sağlık yardımları, aylığı ödeyen ülkenin yetkili hastalık kasası adına SGK’ca sağlanır ve masrafları sözleşmeli ülkeden tahsil edilir. Bu durumda, sağlık yardımlarına hak kazanılması ve yardımların süresi aylığı ödeyen sözleşmeli ülke mevzuatına göre, yardımların kapsamı ve ifa şekli ise 5510 sayılı Kanuna göre belirlenmektedir.

Yardımlardan faydalanacak aile bireylerinin kimler olduğu, daimi ikamet koşulu esas alınarak sözleşmelerde belirtildiği üzere ya gelir ve aylığı bağlayan ülke mevzuatına göre ya da oturulan taraf ülke mevzuatına göre iki ayrı yöntemle belirlemekte olup buna göre;

-Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve K.K.T.C’dan gelir veya aylık alan sigortalının aile bireyleri, 5510 sayılı Kanuna,

 -Makedonya, Romanya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Hırvatistan’dan gelir ve aylık alan sigortalının aile bireyleri, gelir veya aylığı ödeyen ülke mevzuatına,

 göre tespit edilmektedir.

Sağlık yardımlarını kapsamına alan sözleşmeli ülkelerden gelir ve aylık alıp daimi olarak Türkiye’de ikamet eden vatandaşlarımız ile bunların aile bireylerinin ülkemizden sağlık yardımı alabilmesi, ülkeler itibariyle kodları aşağıda belirtilen belgenin ilgili ülkeden teminine bağlıdır.

Ülke   AdıBelgenin   KoduÜlke   AdıBelgenin   Kodu
F.   AlmanyaT/A   20AzerbaycanAZ/TR   6
HollandaN/TUR   121RomanyaR/TR   4
BelçikaB/T   16Çek   Cumhuriyeti
AvusturyaA/TR   4Bosna   – HersekBH/TR7
FransaSE   208-09 FTArnavutlukAL/TR   6
K.K.T.CK.K.T.C/T.C   7LüksemburgL/TR   6
MakedonyaMC/TR   6Hırvatistan

Bunun için, sözleşmeli ülkeden aylık alındığını gösterir bir belge ile en yakın sosyal güvenlik müdürlüğüne / merkezine başvurulması gerekir.

Söz konusu belgenin temininden sonra SGK tarafından düzenlenecek olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardımı Belgesine istinaden SGK’nın anlaşmalı olduğu resmi ya da özel tüm sağlık hizmeti sunucularından 5510 sayılı Kanunda öngörülen katılım payları ve ek ücretler hariç, ücret ödenmeksizin sağlık yardımı alınabilmektedir.