Anasayfa / Emeklilik / Statü ve Çalışma Şekillerine Göre Dönemler İtibariyle Emeklilik Şartları

Statü ve Çalışma Şekillerine Göre Dönemler İtibariyle Emeklilik Şartları

Sponsorlu Bağlantılar

ÖZEL EMEKLİLİK ŞARTLARI

Hizmet akdiyle çalışanlar için ayrıca özel (özür durumundan ve maluliyet dışında veya çalışma şartları açısından) emeklilik şartları da söz konusudur. Buna göre; bazı çalışma veya durumlar için özel olarak yaşlılık yani emekli şartları belirlenmiş olup, bunlar aşağıda sıralanmıştır:

– En az 20 yıldan beri Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işyerlerinde sürekli veya aralıklı çalışanlar,

– Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılar,

– 1/10/2008 tarihinden önce sigortalı olup 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar,

– 1/10/2008 tarihinden sonra ilk defa işe girenler için SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının % 50 ilâ % 59 veya % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar.

A) En az 20 yıldan beri Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işyerlerinde çalışanların emeklilik şartları

– 1/10/2008 tarihinden önce Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışanları emeklilik şartları

SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ

ÇALIŞMANIN

TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ EN AZ

NİTELİĞİ

SİGORTALILIK SÜRESİ

GÜN SAYISI

YAŞ

SİGORTALILIK SÜRESİ

GÜN SAYISI

8/9/1999 tarihinden önce

Sürekli veya Aralıklı

1800

50

5000

1800

50

15

3600

8/9/1999-30/9/2008

Sürekli veya Aralıklı

1800

50

7000

1800

50

25

4500

1/10/2008 tarihinden sonra

Sürekli

20

5000

20

5000

Aralıklı

25

400

25

4000

– 1/10/2008 tarihinden sonra Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yer altı işyerlerinde en az 20 yıl çalışanların emeklilik şartları

NİTELİĞİ

SİGORTALILIK SÜRESİ

GÜN SAYISI

YAŞ

1/10/2008 tarihinden sonra

Sürekli veya Aralıklı

20

7000

55

ÖNEMLİ NOT: Eğer 20 yıl yer altında çalışma yoksa o zaman normal emeklilik şartları olan 2036 yılına kadar kadınlar için 58, erkekler için 60, 2036 yılından sonra 2048 yılına kadar kademeli yaş artışı ve 2048 yılından sonra da hem erkek ve hem de kadınlar için 65 yaş şartı uygulanacaktır.

B) Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalıların emeklilik şartları

SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI

SİGORTALILIK SÜRESİ

GÜN SAYISI

1/10/2008 tarihi öncesi

15

3600

1/10/2008-31/12/2008

15

3700

1/1/2009-31/12/2009

15

3800

1/1/2010-31/12/2010

15

3900

1/1/2011 tarihinden sonra

15

3960

C) 1/10/2008 tarihinden önce sigortalı olup, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalıların emeklilik şartları

SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI

1.DERECE ÖZÜRLÜ

(% 80-% 99,9)

2. DERECE ÖZÜRLÜ

(% 60-% 79,9)

3. DERECE ÖZÜRLÜ

(% 40-% 59,9)

Sigortalılık Süresi

Gün Sayısı

Sigortalılık Süresi

Gün Sayısı

Sigortalılık Süresi

Gün Sayısı

6/8/1991 tarihinden önce

15

3600

15

3600

15

3600

7/8/1991-6/8/1994

15

3600

15 Yıl 8 Ay

3680

16

3760

7/8/1994-6/8/1997

15

3600

16 Yıl 4 Ay

3760

17

3920

7/8/1997-6/8/2000

15

3600

17

3840

18

4080

7/8/2000-6/8/2003

15

3600

17 Yıl 8 Ay

3920

19

4240

6/8/2003-1/10/2008

15

3600

18

4000

20

4400

ÖNEMLİ NOT: Yukarıda belirtilen emeklilik şartları sadece 1/10/2008 tarihinden önce ilk defa çalışmaya başlayan ve vergi indiriminden yararlananları kapsamaktadır. Bu tarihten sonra ilk defa işe girenlerin vergi indiriminden dolayı emeklilik hakları bulunmamaktadır.

1/10/2008 tarihinden sonra ilk defa işe girenler için SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının % 50 ilâ % 59 veya % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalıların emeklilik şartları

SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI

ÇALIŞMA GÜCÜ KAYIP ORANI

% 50-% 59

% 40- % 49

Sigortalılık Süresi

Gün Sayısı

Sigortalılık Süresi

Gün Sayısı

1/10/2008-31/12/2008

16

3700

18

4100

1/1/2009/31/12/2009

16

3800

18

4200

1/1/2010-31/12/2010

16

3900

18

4300

1/1/2011-31/12/2011

16

4000

18

4400

1/1/2012-31/12/2012

16

4100

18

4500

1/1/2013-31/12/2013

16

4200

18

4600

1/1/2014-31/12/2014

16

4300

18

4680

1/1/2015 tarihinden sonra

16

4320

18

4680

ÖNEMLİ NOT: Yukarıda belirtilen emeklilik şartları sadece 1/10/2008 tarihinden sonra işe girenleri kapsamaktadır. Yani bu tarihten önce ilk defa çalışmaya başlayanların bu emeklilik şartlarından yararlanma hakları bulunmamaktadır.

2) TARIMDA HİZMET AKDİYLE SÜREKSİZ ÇALIŞANLARIN (5510 SK’NA GÖRE 4/A SİGORTALILARI VEYA ESKİ MEVZUATA GÖRE SSK’LI-TARIM İŞÇİLERİ) EMEKLİLİK ŞARTLARI

Bu statüde çalışanların emekliliği üç ayrı döneme göre farklılık göstermektedir.

A) 8/9/1999 tarihi öncesinde ilk defa çalışmaya başlayanların emeklilik şartları

Sigortalılık Başlangıç Tarihi

Emeklilik Müracaat Tarihinde

Sigortalılık Süresi

Yaş

Gün Sayısı

Kadın

Erkek

8/9/986 tarihinden önce

15 yıl

3600

9/9/1986-23/5/1989 arasında

15 yıl

40

44

3600

24/5/1989-23/2/1990 arasında

15 yıl

41

45

3600

24/2/1990-23/11/1990 arasında

15 yıl

42

46

3600

24/11/1990-23/8/1991 arasında

15 yıl

43

47

3600

24/8/1991-23/5/1992 arasında

15 yıl

44

48

3600

24/5/1992-23/2/1993 arasında

15 yıl

45

49

3600

24/2/1993-23/11/1993 arasında

15 yıl

46

50

3600

24/11/1993-23/8/1994 arasında

15 yıl

47

51

3600

24/8/1994-23/5/1995 arasında

15 yıl

48

52

3600

24/5/1995-23/2/1996 arasında

15 yıl

49

53

3600

24/2/1996-23/11/1996 arasında

15 yıl

50

54

3600

24/11/1996-23/8/1997 arasında

15 yıl

51

55

3600

24/8/1997-23/5/1998 arasında

15 yıl

52

56

3600

24/5/1998-23/2/1999 arasında

15 yıl

53

57

3600

24/2/1999-8/9/1999 arasında

15 yıl

54

58

3600

B) 8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanların emeklilik şartları

SİGORTALILIK SÜRESİ

PRİM ÖDEME GÜN SAYISI

YAŞ

KADIN

ERKEK

15 yıl

3600

58

60

C) 30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayanların emeklilik şartları;

Bu dönemdeki emeklilik şartları ikiye ayrılmaktadır.

– 30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayan ve 1/1/2036 tarihinden önce emekli olanlar için emeklilik şartları

KADIN

ERKEK

KADIN

ERKEK

YAŞ

PRİM ÖDEME GÜN SAYISI

58

60

7200

7200

İLERİ YAŞTA OLANLAR İÇİN

58+3

60+3

5400

5400

– 30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayan ve 1/1/2036-31/12/2047 tarihleri arasında ve 1/1/2048 tarihi sonrasında emekli olacakların kademeli emeklilik şartları

EMEKLİLİK TARİHİ

PRİM ÖDEME GÜN SAYISI

YAŞ

KADIN

ERKEK

1/1/2036 ilâ 31/12/2037

7200

59

61

1/1/2036 ilâ 31/12/2037

5400

59+3=61

60+3=63

1/1/2038 ilâ 31/12/2039

7200

60

62

1/1/2038 ilâ 31/12/2039

5400

60+3=63

62+3=65

1/1/2040 ilâ 31/12/2041

7200

61

63

1/1/2040 ilâ 31/12/2041

5400

61+3=64

65

1/1/2042 ilâ 31/12/2043

7200

62

64

1/1/2042 ilâ 31/12/2043

5400

62+3=65

65

1/1/2044 ilâ 31/12/2045

7200

63

65

1/1/2044 ilâ 31/12/2045

5400

65

65

1/1/2046 ilâ 31/12/2047

7200

64

65

1/1/2046 ilâ 31/12/2047

5400

65

65

1/1/2048 tarihinden sonra

7200

65

65

1/1/2048 tarihinden sonra

5400

65

65

ÖNEMLİ NOT: Prim ödeme gün (7200 veya 5400) şartını dolduranlar için emeklilik yaş şartları değil, prim ödeme gün sayısının doldurulduğu tarihteki yaş şartı dikkate alınmaktadır.

3) TARIM DA DAHİL KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN (5510 SK’NA GÖRE 4/B SİGORTALILARI VEYA ESKİ MEVZUATA GÖRE BAĞ-KUR’LULAR/TARIM BAĞ-KUR’LULAR-ESNAFLAR/ÇİFTÇİLER) İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

NORMAL EMEKLİLİK ŞARTLARI

A) 8/9/1999 tarihinden önce ilk defa çalışmaya başlayanların emeklilik şartları

TAM AYLIK KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI

1/6/2002 tarihi itibarıyla kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl prim ödeme süresinin
dolmasına kalan süre

Emeklilik Yaşı

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

2 tam yıl veya daha az

2 tam yıl veya daha az

40

44

3 tam yıl veya daha az

3 yıl 6 ay veya daha az

41

45

3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az

3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az

42

46

4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az

5 yıldan fazla, 6 yıl 6 aydan veya daha az

43

47

5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az

6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az

44

48

6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az

8 tam yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az

45

49

7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az

9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az

46

50

8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az

11 tam yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az

47

51

9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az

12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az

48

52

10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az

14 tam yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az

49

53

11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az

15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az

50

54

12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az

17 tam yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az

51

55

13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az

18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az

52

56

14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az

20 tam yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az

53

57

15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az

21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl

54

58

16 tam yıldan fazla veya 17 tam yıl

55

KISMİ AYLIK EMEKLİLİK ŞARTLARI

KADINLAR

1/10/1999 tarihi itibarıyla emekliliğe kalan süre

Asgari Emeklilik Yaşı

Asgari Prim Ödeme Süresi

2-4 Yıl arasında olanlar

51

15 Yıl

4-6 Yıl arasında olanlar

52

15 Yıl

6-8 Yıl arasında olanlar

53

15 Yıl

8-10 Yıl arasında olanlar

54

15 Yıl

10 Yıldan fazla olanlar

56

15 Yıl

ERKEKLER

1/10/1999 tarihi itibarıyla emekliliğe kalan süre

Asgari Emeklilik Yaşı

Asgari Prim Ödeme Süresi

2-4 Yıl arasında olanlar

56

15 Yıl

4-6 Yıl arasında olanlar

56

15 Yıl

6-8 Yıl arasında olanlar

57

15 Yıl

8-10 Yıl arasında olanlar

57

15 Yıl

10 Yıldan fazla olanlar

58

15 Yıl

B) 8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa çalışmaya başlayanların emeklilik şartları

SİGORTALILIK SÜRESİ

PRİM ÖDEME GÜN SAYISI

YAŞ

NORMAL AYLIK

KADIN

ERKEK

25 yıl

9000

58

60

KISMİ AYLIK

15 yıl

5400

60

62

C) 30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayanların emeklilik şartları

– 30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayan ve 1/1/2036 tarihinden önce emekli olanlar için emeklilik şartları

KADIN

ERKEK

KADIN

ERKEK

YAŞ

PRİM ÖDEME GÜN SAYISI

58

60

9000

9000

İLERİ YAŞTA OLANLAR İÇİN

58+3

60+3

5400

5400

– 30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayan ve 1/1/2036-31/12/2047 tarihleri arasında ve 1/1/2048 tarihi sonrasında emekli olacakların kademeli emeklilik şartları

EMEKLİLİK TARİHİ

PRİM ÖDEME GÜN SAYISI

YAŞ

KADIN

ERKEK

1/1/2036 ilâ 31/12/2037

9000

59

61

1/1/2036 ilâ 31/12/2037

5400

59+3=61

60+3=63

1/1/2038 ilâ 31/12/2039

9000

60

62

1/1/2038 ilâ 31/12/2039

5400

60+3=63

62+3=65

1/1/2040 ilâ 31/12/2041

9000

61

63

1/1/2040 ilâ 31/12/2041

5400

61+3=64

65

1/1/2042 ilâ 31/12/2043

9000

62

64

1/1/2042 ilâ 31/12/2043

5400

62+3=65

65

1/1/2044 ilâ 31/12/2045

9000

63

65

1/1/2044 ilâ 31/12/2045

5400

65

65

1/1/2046 ilâ 31/12/2047

9000

64

65

1/1/2046 ilâ 31/12/2047

5400

65

65

1/1/2048 tarihinden sonra

9000

65

65

1/1/2048 tarihinden sonra

5400

65

65

ÖNEMLİ NOT: Prim ödeme gün (9000 veya 5400) şartını dolduranlar için emeklilik yaş şartları değil, prim ödeme gün sayısının doldurulduğu tarihteki yaş şartı dikkate alınmaktadır.

ÖZEL EMEKLİLİK ŞARTLARI

Tarım da dahil kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar için de ayrıca özel (özür durumundan ve maluliyet dışında) emeklilik şartları da söz konusudur. Buna göre; bazı çalışma veya durumlar için özel olarak yaşlılık yani emekli şartları belirlenmiş olup, bunlar aşağıda sıralanmıştır:

– Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılar,

– 1/10/2008 tarihinden sonra ilk defa işe girenler için SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının % 50 ilâ % 59 veya % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar.

A) Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalıların emeklilik şartları;

SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI

SİGORTALILIK SÜRESİ

GÜN SAYISI

1/10/2008 tarihi öncesi

15

3600

1/10/2008-31/12/2008

15

3700

1/1/2009-31/12/2009

15

3800

1/1/2010-31/12/2010

15

3900

1/1/2011 tarihinden sonra

15

3960

B) 1/10/2008 tarihinden sonra ilk defa işe girenler için SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının % 50 ilâ % 59 veya % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalıların emeklilik şartları;

SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI

ÇALIŞMA GÜCÜ KAYIP ORANI

% 50-% 59

% 40- % 49

Sigortalılık Süresi

Gün Sayısı

Sigortalılık Süresi

Gün Sayısı

1/10/2008-31/12/2008

16

3700

18

4100

1/1/2009/31/12/2009

16

3800

18

4200

1/1/2010-31/12/2010

16

3900

18

4300

1/1/2011-31/12/2011

16

4000

18

4400

1/1/2012-31/12/2012

16

4100

18

4500

1/1/2013-31/12/2013

16

4200

18

4600

1/1/2014-31/12/2014

16

4300

18

4680

1/1/2015 tarihinden sonra

16

4320

18

4680

ÖNEMLİ NOT: Yukarıda belirtilen emeklilik şartları sadece 1/10/2008 tarihinden sonra işe girenleri kapsamaktadır. Yani bu tarihten önce ilk defa çalışmaya başlayanların bu emeklilik şartlarından yararlanma hakları bulunmamaktadır.

4) KAMU GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞANLARIN (5510 SK’NA GÖRE 4/C SİGORTALILARI VEYA ESKİ MEVZUATA GÖRE EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİLERİ-MEMURLARIN) EMEKLİLİK ŞARTLARI

A) 8/9/1999 tarihi öncesinde ilk defa çalışmaya başlayanların emeklilik şartları

KADIN MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Memurluğa Giriş Tarihi

23/5/2002 Tarihinde Memurluk Süresi

23/5/2002 Tarihinden İtibaren 20 yılı Doldurmak İçin Kalan Süre

23/5/2002 Tarihinde Aranan Çalışma Süresi

Yaş

8/9/1979 dan önce

22 yıl 8 ay 15 günden fazla

8/9/1979-8/9/1981

22 yıl 8 ay 15 gün-20 yıl

38

9/9/1981-23/5/1984

20 yıl 8 ay 15 gün-18 yıl

2 yıldan az

20

40

24/5/1984-23/5/1985

17 yıl – 18 yıl arası

2 yıl – 3 yıl arası

20

41

24/5/1985-23/5/1986

16 yıl – 17 yıl arası

3 yıl – 4 yıl arası

20

42

24/5/1986-23/5/1987

15 yıl – 16 yıl arası

4 yıl – 5 yıl arası

20

43

24/5/1987-23/5/1988

14 yıl – 15 yıl arası

5 yıl – 6 yıl arası

20

44

24/5/1988-23/5/1989

13 yıl – 14 yıl arası

6 yıl – 7 yıl arası

20

45

24/5/1989-23/5/1990

12 yıl – 13 yıl arası

7 yıl – 8 yıl arası

20

46

24/5/1990-23/5/1991

11 yıl – 12 yıl arası

8 yıl – 9 yıl arası

20

47

24/5/991-23/5/1992

10 yıl – 11 yıl arası

9 yıl – 10 yıl arası

20

48

24/5/1992-23/5/1993

9 yıl – 10 yıl arası

10 yıl – 11 yıl arası

20

49

24/5/1993-23/5/1994

8 yıl – 9 yıl arası

11 yıl – 12 yıl arası

20

50

24/5/1994-23/5/1995

7 yıl – 8 yıl arası

12 yıl – 13 yıl arası

20

51

24/5/1995-23/5/1996

6 yıl – 7 yıl arası

13 yıl – 14 yıl arası

20

52

24/5/1996-23/5/1997

5 yıl – 6 yıl arası

14 yıl – 15 yıl arası

20

53

24/5/1997-23/5/1998

4 yıl – 5 yıl arası

15 yıl – 16 yıl arası

20

54

24/5/1998-23/5/1999

3 yıl – 4 yıl arası

16 yıl – 17 yıl arası

20

55

24/5/1999-8/9/1999

4759 sayılı kademeli geçişi düzenleyen Kanunda bu arada memurluğa başlayanlar için bir düzenleme yapılmamıştır.

ERKEK MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Memurluğa Giriş Tarihi

23/5/2002 Tarihindeki Memurluk Süresi

23/5/2002 Tarihinden İtibaren 20 yılı Doldurmak İçin Kalan Süre

23/5/2002 Tarihinde Aranan Çalışma Süresi

Yaş

23/5/1977-23/5/1979

23 yıl-25 yıl arası

2 yıldan az

25

44

24/5/1979-23/11/1980

23 yıl-21 yıl 6 ay arası

2 yıl-3,5 yıl arası

25

45

24/11/1980-23/5/1982

21,5 yıl-20 yıl arası

3,5 yıl-5 yıl arası

25

46

24/5/1982-23/11/1983

18,5 yıl-20 yıl arası

5 yıl-6,5 yıl arası

25

47

24/11/1983-23/5/1985

17 yıl-18,5 yıl arası

6,5 yıl-8 yıl arası

25

48

24/5/1985-23/11/1986

15,5 yıl-17 yıl arası

8 yıl-9,5 yıl arası

25

49

24/11/1986-23/5/1988

14 yıl-15,5 yıl arası

9,5 yıl-11 yıl arası

25

50

24/5/1988-23/11/1989

12,5 yıl-14 yıl arası

11 yıl-12,5 yıl arası

25

51

24/11/1989-23/5/1991

11 yıl-12,5 yıl arası

12,5 yıl-14 yıl arası

25

52

24/5/1991-23/11/1992

9,5 yıl-11 yıl arası

14 yıl-15,5 yıl arası

25

53

24/11/1992-23/5/1994

8 yıl-9,5 yıl arası

15,5 yıl-17 yıl arası

25

54

24/5/1994-23/11/1995

6,5 yıl-8 yıl arası

17 yıl-18,5 yıl arası

25

55

24/11/1995-23/5/1997

5 yıl-6,5 yıl arası

18,5 yıl-20 yıl arası

25

56

24/5/1997-23/11/1998

3,5 yıl-5 yıl arası

20 yıl-21,5 yıl arası

25

57

24/11/1998-8/9/1999

2 yıl 8 ay 15 gün-3,5 yıl arası

21,5 yıl-22 yıl arası

25

58

B) 8/9/1999-39/4/2008 tarihleri arasında ilk defa çalışmaya başlayanların emeklilik şartları

SİGORTALILIK SÜRESİ

PRİM ÖDEME GÜN SAYISI

YAŞ

NORMAL AYLIK

KADIN

ERKEK

25 yıl

9000

58

60

KISMİ AYLIK

15 yıl

5400

61

61

C) 30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayanların emeklilik şartları

-30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayan ve 1/1/2036 tarihinden önce emekli olanlar için emeklilik şartları

KADIN

ERKEK

KADIN

ERKEK

YAŞ

PRİM ÖDEME GÜN SAYISI

58

60

9000

9000

İLERİ YAŞTA OLANLAR İÇİN

58+3

60+3

5400

5400

-30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayan ve 1/1/2036-31/12/2047 tarihleri arasında ve 1/1/2048 tarihi sonrasında emekli olacakların kademeli emeklilik şartları

EMEKLİLİK TARİHİ

PRİM ÖDEME GÜN SAYISI

YAŞ

KADIN

ERKEK

1/1/2036 ilâ 31/12/2037

9000

59

61

1/1/2036 ilâ 31/12/2037

5400

59+3=61

60+3=63

1/1/2038 ilâ 31/12/2039

9000

60

62

1/1/2038 ilâ 31/12/2039

5400

60+3=63

62+3=65

1/1/2040 ilâ 31/12/2041

9000

61

63

1/1/2040 ilâ 31/12/2041

5400

61+3=64

65

1/1/2042 ilâ 31/12/2043

9000

62

64

1/1/2042 ilâ 31/12/2043

5400

62+3=65

65

1/1/2044 ilâ 31/12/2045

9000

63

65

1/1/2044 ilâ 31/12/2045

5400

65

65

1/1/2046 ilâ 31/12/2047

9000

64

65

1/1/2046 ilâ 31/12/2047

5400

65

65

1/1/2048 tarihinden sonra

9000

65

65

1/1/2048 tarihinden sonra

5400

65

65

ÖNEMLİ NOT: Prim ödeme gün (9000 veya 5400) şartını dolduranlar için emeklilik yaş şartları değil, prim ödeme gün sayısının doldurulduğu tarihteki yaş şartı dikkate alınmaktadır.

ÖZEL EMEKLİLİK ŞARTLARI

Kamu görevlileri için de ayrıca özel (özür durumundan ve maluliyet dışında) emeklilik şartları da söz konusudur. Buna göre; bazı çalışma veya durumlar için özel olarak yaşlılık yani emekli şartları belirlenmiş olup, bunlar aşağıda sıralanmıştır:

– Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılar,

– 1/10/2008 tarihinden sonra ilk defa işe girenler için SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının % 50 ilâ % 59 veya % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar.

A) Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalıların emeklilik şartları

SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI

SİGORTALILIK SÜRESİ

GÜN SAYISI

1/10/2008 tarihi öncesi

15

3600

1/10/2008-31/12/2008

15

3700

1/1/2009-31/12/2009

15

3800

1/1/2010-31/12/2010

15

3900

1/1/2011 tarihinden sonra

15

3960

B) 1/10/2008 tarihinden sonra ilk defa işe girenler için SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının % 50 ilâ % 59 veya % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalıların emeklilik şartları;

SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI

ÇALIŞMA GÜCÜ KAYIP ORANI

% 50-% 59

% 40- % 49

Sigortalılık Süresi

Gün Sayısı

Sigortalılık Süresi

Gün Sayısı

1/10/2008-31/12/2008

16

3700

18

4100

1/1/2009/31/12/2009

16

3800

18

4200

1/1/2010-31/12/2010

16

3900

18

4300

1/1/2011-31/12/2011

16

4000

18

4400

1/1/2012-31/12/2012

16

4100

18

4500

1/1/2013-31/12/2013

16

4200

18

4600

1/1/2014-31/12/2014

16

4300

18

4680

1/1/2015 tarihinden sonra

16

4320

18

4680

ÖNEMLİ NOT: Yukarıda belirtilen emeklilik şartları sadece 1/10/2008 tarihinden sonra işe girenleri kapsamaktadır. Yani bu tarihten önce ilk defa çalışmaya başlayanların bu emeklilik şartlarından yararlanma hakları bulunmamaktadır. (www.isvesosyalguvenlik.com)

Recep LEVENT*

——————————————-

* Başmüfettiş, Sosyal Güvenlik Kurumu

receplevent23@hotmail.com