Anasayfa / Haber / Strateji Belgesi’ne Göre Mesleki Eğitimin Önemli ve Gerekli Olmasının Nedenleri

Strateji Belgesi’ne Göre Mesleki Eğitimin Önemli ve Gerekli Olmasının Nedenleri

Sponsorlu Bağlantılar

8 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de 2014-2018 Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın yayımlandığını Strateji Belgesi Yayımlandı – Mesleki Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlıyor başlıklı haberimizde duyurmuş, strateji belgesi ve eylem planının içeriğini ayrı konu başlıkları halinde ele alacağımızı belirtmiştik.

Bu yazımızda, strateji belgesinde mesleki eğitimin önemi ve gerekliliği konusunda yer alan tespit ve açıklamalara yer verdik. Strateji belgesine göre, mesleki eğitimi zorunlu ve gerekli kılan sebepler aşağıda yer almaktadır.

• Türkiye genç bir nüfusa sahiptir. Genç nüfusun varlığı aynı zamanda genç işgücünün eğitimini de önemli hale getirmektedir. Genç işgücünün hangi alanlarda mesleki ve teknik eğitime ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi, ihtiyaçlara göre eğitim planlarının yapılması ile toplumun ve sektörün taleplerine uygun nitelikte işgücünün yetiştirilmesi gerekmektedir.

• Küreselleşen ekonomi vasıflı ve nitelikli işgücüne olan ihtiyacı daha da artırmaktadır. Genç nüfusa sahip Türkiye’de gençler arasında işsizlik oranının yüksek olması potansiyel sorunlara işaret etmektedir. Bu sorunların çözümüne yönelik atılacak en önemli adımlardan biri, dünyadaki pek çok örnekte de görüldüğü gibi mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılması ve iş dünyasıyla mesleki ve teknik eğitim arasındaki bağların daha da güçlendirilmesidir.

• Eğitim ve öğretim sisteminin kalitesini artıracak, istihdam ve eğitim arasındaki ilişkiyi güçlendirecek bir ulusal yeterlilikler çerçevesi oluşturulması Türkiye’nin öncelikli ihtiyaçları arasında yer almaktadır.

• Teknolojideki hızlı değişim ile birlikte ortaya çıkan yeni bilimsel ve teknik alanlar, nitelikli işgücüne duyulan ihtiyacı her geçen gün artırmakta ve çağdaş teknolojileri içeren kaliteli bir mesleki ve teknik eğitimi zorunlu hale getirmektedir.

• Türkiye’nin hem genç bir nüfusa sahip olması hem de çalışabilir yaştaki nüfusunun her yıl artış göstermesi, artan işgücüne paralel istihdam fırsatlarının çeşitlendirilmesini gerektirmektedir. Eğitimi geliştirecek ve istihdamı artıracak politikalar öncelikli konumdadır. Mesleki ve teknik eğitime ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara göre eğitim planlamasının yapılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

• Mesleki ve teknik becerilere mikro ölçekli firmalarda %53,4; küçük ölçekli firmalarda %56,2;orta ölçekli firmalarda %61,8 ve büyük ölçekli firmalarda %56,7oranında ihtiyaç duyulmaktadır. Firma ölçekleri büyüdükçe, temel beceriler olarak tanımlanan, iletişim becerileri, ekip çalışması, yönetim ve liderlik becerileri, problem çözme, yabancı dil ve yenilikçilik gibi becerilere yönelik ihtiyaç da büyümektedir.

• 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İşveren, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden çalışanların korunmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır.

• Her yaş grubundaki bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hayat boyu öğrenmeyi esas alan bir yaklaşımla mesleki ve teknik eğitime katılımlarını sağlamak, belgelemek ve belgeleri transfer edilebilir hale getirmek gerekmektedir.