Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Kısa Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Sürekli İş Göremezlik Geliri Almakta İken Ölenler İçin Cenaze Ödeneği Verilmekte midir ?

Sürekli İş Göremezlik Geliri Almakta İken Ölenler İçin Cenaze Ödeneği Verilmekte midir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 50- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALMAKTA İKEN ÖLENLER İÇİN CENAZE ÖDENEĞİ VERİLMEKTE MİDİR ?

CEVAP 50- Cenaze ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalının yalınlarına SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenmektedir.

Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilmektedir.

Cenaze ödeneğinin yukarıda sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenmektedir.