Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Kısa Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Sürekli İş Göremezlik Gelirine Hak Kazanma Koşulları Nelerdir ?

Sürekli İş Göremezlik Gelirine Hak Kazanma Koşulları Nelerdir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 37- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNE HAK KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR ?

CEVAP 37- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden SGK Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmaktadır.

Bu nedenle sağlık kurumlarından alınan raporlardaki meslekte kazanma gücü oranlarına göre doğrudan işlem yapılmamakta, bu oranların ayrıca SGK Sağlık Kurulunca onaylanması gerekmektedir. Bu onaylamada, meslekte kazanma gücü kaybının en az % 10 olduğuna karar verilmesi gerekmektedir.