Anasayfa / Bilgi / Yargıtaya Göre Sürekli ve Kasıtlı Olmayan Eylem Mobbing Sayılmıyor

Yargıtaya Göre Sürekli ve Kasıtlı Olmayan Eylem Mobbing Sayılmıyor

Sponsorlu Bağlantılar

Basit adıyla baskı, yıldırma, bezdirme, psikolojik taciz olarak adlandırılan, moda tabiriyle ise mobbing olarak adlandırılan uygulama konusunda artık çalışanlar daha çok bilinçlenmeye, bu konudaki farkındalık artmaya başladı.

Tüm bunlara bağlı olarak da mobbing davaları artmaya, bu konuda Yargıtay’dan da çeşitli kararlar çıkmaya başladı. Mobbing konusunda ayrıntılı bilgiler; Çalışanların Kabusu Mobbing – Psikolojik Taciz, İşyerlerinde Uygulanan Mobbing Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Mobbing Uygulayan İşverene Artık Para Cezası Verilecek başlıklı yazılarda mevcut olup, bu konda temyiz aşamasında Yargıtay’a intikal eden davalar nedeniyle Yargıtay’dan çıkan birbirine benzer kararlar dikkat çekmeye başladı.

Yargıtay 22. ve 9. Hukuk Dairelerinden; Bir hareketin mobbing sayılabilmesi için sistematik, sürekli ve kasıtlı olması gerekir şeklinde kararlar çıkmaya başladı. Bir Yargıtay kararından mobbing; işyerinde gerçekleşen, sistematik hale gelen, kasıtlı olarak yapılan ve süreklilik gösteren, yıldırma ve işten uzaklaştırma amacı taşıyan, kişinin kişiliğinde, sağlığında ve mesleki durumunda zarar doğuran davranışlar olarak tanımlandı. Kararın devamında; işten uzaklaştırmaya yönelik tacizin sık ve belirli bir süre alması, süreklilik göstermesi, sistematik olarak tekrarlanması ve kasıtlı olması gerekir. Diğer taraftan iki tarafın kendine özgü silahı varsa ve bunları kullanabiliyorlarsa psikolojik tacizden bahsedilemez. Çalışanı işten ayrılmaya zorlamak için yapılan her davranış mutlaka psikolojik taciz oluşturmaz. Özel düzenlemelerle yasal koruma sağlanmışsa, mağdurun da kullanabileceği silahları varsa, psikolojik tacizden söz edilemez. Süreklilik göstermeyen, belli aralıklarla sık sık tekrarlanmayan, ara sıra münferit olarak meydana gelmiş birkaç haksız, kaba, nezaketsiz veya etik dışı davranış mobbing olarak nitelendirilemez şeklinde ifadeler yer aldı. (Yargıtay 22. HD. 27.02.2014 gün, 2014/ 3426 E, 2014/ 4165 K). (9. Hukuk Dairesi 2016/7220 E.; 2016/6587 K., 9. Hukuk Dairesi 2015/8730 E.,  2017/1000 K.)

Tabi burada mobbing olarak iddia edilen eylemlerin süreklilik arz ettiğini ispatlamak da çalışan düşmektedir. Öte yandan çalışan süreklilik arz etmediği için mobbing sayılmasa bile işyerinde herhangi bir şiddete maruz veya hakarete maruz kalmışsa ve bu eylem Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ediyorsa, bu durumda tabi ki Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunma hakkı vardır. (isvesosyalguvenlik.com)