Anasayfa / Eski Haberler / Sütçü İmam Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

Sütçü İmam Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

Sponsorlu Bağlantılar

24/09/2010 tarih – 27709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Yönetmelikte;

Merkezin amacı;

• Kadını güçlendirmek, geliştirmek ve sosyal statüsünü arttırmak için tüm ulusal ve uluslar arası örgüt ve birimlerle işbirliği içerisinde kadın sorunlarına karşı kamuoyunda ve Üniversitede farkındalık yaratmak ve duyarlılık geliştirmek,

• Kadının yöresel ve genel durumunu belirlemek,

• Sorunlarına ilişkin temel ve uygulamalı araştırmaların yapılmasını teşvik etmek, başlatmak ve desteklemek,

• Bu alanda eğitim programları ve örnek projeler yürüterek yayınlar yapmak,

• Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda toplumu bilinçlendirmek

olarak,

Merkezin faaliyet alanları;

• Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın sorunlarına karşı kamuoyunda ve Üniversitede farkındalık yaratmak ve duyarlılık geliştirmek amacıyla kısa veya uzun süreli eğitim programları düzenlemek,

• Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve sorunları ile ilgili film, video, kaset, slayt, kitap, dergi, gazete ve benzeri görsel ve basılı materyaller üretmek ve dağıtmak,

• Atatürk ilke ve devrimleri ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın hakları ve sorunları konusunda ulusal ve uluslar arası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, çalıştaylar ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve düzenlenen faaliyetlere katılmak,

• Kadınlar için özel yetişkin eğitim ve güçlendirme programları düzenlemek, eğitim materyali hazırlamak ve eğiticiler yetiştirmek,

• Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,

• Kadın sorunları konusunda araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, yürütmek ve ilgili kuruluşlarca yürütülen projelere katılmak, danışmanlık hizmeti vermek,

• Kadının genel ve yöresel durumunu ve sorunlarını belirlemek amacıyla çeşitli çalışmalar, anketler yapmak,

• Çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı merkez, kurum kuruluş ve gruplarla işbirliği yapmak, iletişim ağı oluşturmak,

• Kadın sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,

• Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve sorunları konusunda toplumu ve özellikle gençleri bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, bu konuda kamuoyu oluşturulmasına yardımcı olmak,

• Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak

olarak belirtildi.(www.isvesosyalguvenlik.com)