Anasayfa / Eski Haberler / SUT’da Değişiklik Yapıldı – Özel Hastanelere Yeni Yükümlülükler Getirildi

SUT’da Değişiklik Yapıldı – Özel Hastanelere Yeni Yükümlülükler Getirildi

Sponsorlu Bağlantılar

Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedellerin bildirilmesini düzenleyen Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT), 31/12/2011 tarihli ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile değişiklik yapıldı. Özellikle özel hastanelerin hastalardan aldıkları ilave/fark ücrete ilişkin olarak sorunlar yaşandığından, Kurum hastalardan alınabilecek fark ücretlere ilişkin olarak sınırlama getirdiği halde (hastanelerin alabilecekleri fark ücretlere ilişkin Kurum açıklamasına 30/12/2011 tarihli haberde yer verilmiştir), buna uymayıp hastalardan yüksek miktarlarda fark ücret alan hastaneler bulunduğundan, tebliğde daha çok özel ve vakıf hastanelerini ilgilendiren bazı önemli değişiklikler yapıldı. Zaten bu değişikliklerle ilgili sinyali Kurum başkanı Fatih ACAR daha önce vermişti (24/12/2011 tarihli haber). Değişiklikler 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yapılan değişikliklere göre;

1-Sağlık hizmeti sunucusunun, sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde, alacağı ilave ücrete ilişkin olarak hasta veya hasta yakınını yazılı onayını alması zorunluluğu getirildi. Bu yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ilave ücret talebinde bulunamayacak.

2-Sağlık hizmeti sunucusuna, ilave ücrete ilişkin olarak düzenlemiş olduğu faturada, yapılan işlemlerin SUT işlem kodunu ve tutarlarını ayrıntılı olarak belirtmek ve bu faturayı yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte hastaya/hasta yakınına verme zorunluluğu getirildi.

3-Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması ve acil halin sona ermesi halinde, acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin hastaya/hasta yakınına, Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Taahhütname (Ek-4/C) kullanılarak yazılı ve imza karşılığı bilgi verilmesi zorunluluğu getirildi.

4-Özel sağlık hizmeti sunucuları, hastaya uygulamış olduğu işlemlerin SUT işlem kodunu ve tutarlarını ayrıntılı şekilde gösterir belgeyi, yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte hastaya/hasta yakınına verme zorunluluğu getirildi. Böylelikle hasta veya yakını kendisine yapılan işlemler karşılığında Kuruma fatura edilen tutarı görebilecek, dolayısıyla bu durum bir nevi otokontrol işlevi görecek.

5-Ayaktan başvurularda özel sağlık hizmeti sunucuları için günlük muayene sınırı, acil branşından başvurular hariç olmak üzere, sağlık hizmeti sunucusundaki sözleşme kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 6 (altı) ile çarpılması ile bulunacak. Her bir hekim için günlük muayene sayısı her halükarda 60 (altmış)’ı geçemeyecek. Özel sağlık hizmeti sunucuları her bir hekim için ayrı ayrı olmak üzere Kuruma bu sınırlarda muayene fatura edebilecekler. Bu sınırlar aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için yapılan işlemler Kuruma fatura edilemeyecek.

6-Sağlık hizmeti sunucularınca gerçekleştirilecek check-up, kampanya ya da tarama kapsamında yapılan işlemler Kuruma fatura edilemeyecek, dolayısıyla Kurum bunların bedelini ödemeyecek.

7-Sağlık hizmeti sunucularınca, sağlık kurulu veya tek hekim raporu ile yapılan tedavi istemlerinde belirtilecek hemodiyaliz tedavi şekli (asetatlı/bikarbonatlı) ve haftalık seans sayısına göre, tıbbi zorunluluklar hariç olmak üzere, periyodik aralıklarla hemodiyaliz tedavisinin seans süresi 4 (dört) saatten az olmamak üzere uygulanacak.

8-Diyaliz tedavisi süresince, Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen tetkikler,         hemodiyaliz uygulaması sırasında ortaya çıkan acil durumda yapılması gereken diğer tetkikler ile gerektiğinde ve özellik gösteren hastalara daha sık yapılan tetkiklerin tümü fiyata dahil olup Kuruma ayrıca faturalandırılmayacak. Tetkikleri yaptırılmayan hastaların diyaliz tedavilerine ait ücretleri ise ödenmeyecek.

9-Sağlık Bakanlığı mevzuatında aksine bir hüküm bulunmadıkça, aşağıda belirlen malzemeler tekrar kullanılamayacak;

– Hemodiyaliz tedavisi sırasında kullanılan sarf malzemeleri,

– Periferik anjiografi sırasında kullanılan sarf malzemeleri,

– İnvaziv kardiyolojik tetkik ve girişimler sırasında kullanılan malzemeler,

– KVC işlemleri sırasında kullanılan sarf malzemeleri,

– Diğer cerrahi girişimlerde kullanılan sarf malzemeleri.

Yukarıda sayılmamakla birlikte bu kapsama girecek diğer malzemelerin tespiti Sağlık Bakanlığından alınacak görüşe göre belirlenecek. Tekrar kullanılamayacak malzeme olarak belirlenen malzemelerin, tekrar kullanımı halinde bedelleri Kurumca ödenmeyecek. (www.isvesosyalguvenlik.com)