Anasayfa / Yargı Kararları / Tarım Bağ-Kur Uygulamaları İle İlgili Yargıtay Kararları

Tarım Bağ-Kur Uygulamaları İle İlgili Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; Tarım-Bağkur sigortalılığının tespitinde tarımsal faaliyetin kesintisiz devam etmesinin sigortalılığa karine teşkil edeceği, sigortalılığı durdurulan kişinin 5510 sayılı Yasa’nın geçici 17. maddesinden yararlanarak Kurumca sigortalı sayıldığı sürelerin cari primlerini her zaman ödeyebileceği, borç yapılandırma talebi Sosyal Güvenlik Kurumu’nca reddedilen kişinin bu yöndeki Kurum işleminin iptali ve müracaatının kabul edilmesi talebi, Tarım-Bağkur sigortalılığının tespitinde tarımsal faaliyetin kesintisiz devam edip etmediğinin araştırılması gerektiği, basamak intibakının ne şekilde olacağı ve emekli aylığının hangi basamaktan bağlanacağı konusunun tespiti, prim borcu olmadığının tespiti ve ölüm aylığı bağlanması talebi, Tarım-Bağkur sigortalılığının tespiti ve yaşlılık (emekli) aylığı bağlanması talebi, 2926 sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ- Kur sigortalısı olduğunun tespiti, Tarım-Bağkur’la ilgili hizmet tespiti, ürün bedelinden yapılan tevkifat (kesinti) nedeniyle 2926 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olduğunun tespiti, sattığı ürün bedelinden yapılan prim kesintisinin Kurum hesabına yattığı tarihi takip eden aybaşından itibaren SSK’lı çalıştığı günlerin dışında kalan sürede 2926 sayılı Yasa kapsamında tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespiti istemi, trafik kazası sonucu Tarım-Bağkur sigortalısının ölümüne neden olan kişinin sorumluluğu, vergi kaydından dolayı Tarım Bağ- Kur sigortalığı sona eren kişinin vergi kaydı silindikten sonra Tarım Bağ- Kur sigortalığının devam edip etmeyeceği, SSK sigortalısı olduğu denemler dışında kalan sürede Tarım-Bağkur sigortalısı olduğunun tespiti talebi, ürün bedelinden yapılan tevkifat nedeniyle 2926 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olduğunun tespitine karar verilmesi istemi, ilk prim tevkifatının kesildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 2926 sayılı yasa kapsamında tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespitine karar verilmesi istemi, ziraat odası ve tarım kredi kooperatifi kaydına istinaden Tarım-Bağkur sigortalısı olduğunun tespiti talebi, SSK sigortalılığıyla çakışan dönemler dışında Tarım-Bağkur sigortalısı olduğunun tespiti talebi gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Borç yapılandırması

• Eksik araştırma ve inceleme ile hüküm tesisi

• Emeklilik aylığı

• Hizmet tespiti

• Islah

• İki tarafın hak ve vazifeleri

• İsteğe bağlı sigortalılık

• Ölüm sigortasından aylık bağlama şartları

• Prim tevkifatı

• Rucuan alacak

• Salahiyet

• Sigortalıların hak ve yükümlülükleri

• Sigortalıların kayıt ve tescil yaptırma zorunluluğu

• Tam sigortalılık

• Tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespiti

• Tarım Bağ-Kur sigortası

• Tarımsal faaliyette bulunanlar

• Tarımsal faaliyetin kesintisiz devamı

• Tespit

• Usuli kazanılmış hak

• Vekalet ücreti

• Yaşlılık aylığı bağlanması