Anasayfa / Eski Haberler / Tarım SSK – Dolmuş – Taksi Şoförlerinin Ödeyeceği Prim Arttı

Tarım SSK – Dolmuş – Taksi Şoförlerinin Ödeyeceği Prim Arttı

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere 2925 sayılı Kanuna istinaden getirilmiş olan Tarım SSK uygulaması, 5510 sayılı Kanunun 106 ncı maddesiyle 1/10/2008 tarihinden itibaren kaldırılmıştı, daha doğrusu bu tarihten önce başlamış olan Tarım SSK sigortalılığı kesintiye uğrayana kadar devam etmekle birlikte, 1/10/2008 tarihinden itibaren bu sigortalılığa giriş imkanı kalmamıştı. Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen ve Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarına yeniden yapılandırma ve taksitlendirme imkanı getiren 6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle, 5510 sayılı Kanuna eklenen ek-5 inci madde ile 1/1/2008 tarihinde yürürlükten kaldırılan Tarım SSK yerine tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar için 1/3/2011 tarihinden itibaren sigortalı olma imkanı yeniden getirilmiş, ek-6 ncı madde ile de ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde çalışanlara ve bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlara belirli şartlarla aylık 30 gün üzerinden sigortalı olma imkanı getirilmişti.

Aynı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 29 uncu maddeyle de; söz konusu ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeler kapsamındaki sigortalılardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının on sekiz katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere prim alınacağı hükmü getirilmişti. Dolayısıyla bu geçici maddeye istinaden, söz konusu ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeler kapsamındaki sigortalılardan, 2011 yılı için kendilerinin Kuruma beyan ettikleri kazanç esas alınarak aylık 18 gün üzerinden prim alınmakta, sigortalılıkları ise 30 üzerinden hizmetlerine işlemekteydi.

1/1/2012 tarihinden itibaren bu kişilerden, yani ek 5 inci maddeye istinaden sigortalı olan tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ile ek 6 ncı maddeye istinaden sigortalı olan ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlardan, Kuruma bildirdikleri kazanç esas alınarak, aylık 19 gün üzerinden prim alınacak. Dolaysıyla Ocak ayı için ödenecek sigorta priminden başlamak üzere bunlar 2012 yılı boyunca artık her ay bir günlük daha fazla yani 19 gün üzerinden prim ödeyecekler, sigortalılıkları yine aylık 30 gün üzerinden hizmetlerine işlenecek. Herhangi bir mevzuat değişikliği olmaması halinde bu şekilde söz konusu sigortalılar için prim ödeme gün sayısı her yıl bir gün artacak, en son 2023 yılında 30 güne ulaşacak ve bu şekilde sabitlenecek. 1/1/2023 tarihinden itibaren bu kapsamdaki sigortalılardan her ay 30 gün üzerinden prim alınacak.

Söz konusu sigortalıların, 2012 yılında ödeyecekleri prim tutarları Pratik Bilgiler / 2012 Yılında Uygulanacak Tutarlar bölümünde yer almaktadır.