Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Tarımda Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışan Tarım İşçileri Sigortalılarının Kısa Vadeli Sigorta Kolundan Yararlanmaları İçin Öngörülen Şartlar Nelerdir ?

Tarımda Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışan Tarım İşçileri Sigortalılarının Kısa Vadeli Sigorta Kolundan Yararlanmaları İçin Öngörülen Şartlar Nelerdir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 53- TARIMDA HİZMET AKDİYLE SÜREKSİZ ÇALIŞAN TARIM İŞÇİLERİNİN (SİGORTALILARININ) KISA VADELİ SİGORTA KOLUNDAN YARARLANMALARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN ŞARTLAR NELERDİR?

CEVAP 53- Bu kapsamdaki sigortalılar için; iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmeleri için iş kazasının olduğu tarihten en az 10 gün önce tescil edilmiş olmaları ve sigortalılıklarının sona ermemiş olması, iş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli iş göremezlik geliri ya da malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartı aranmaktadır. (6111 sayılı Kanunla değiştirilmiştir)

Ayrıca, iş kazası ve meslek hastalığı halinde durum, kendilerince veya işverenlerince kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma da en geç üç iş günü içinde bildirilmesi gerekmektedir.