Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Tarımda Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışan Tarım İşçilerinin Prim Oranları ve Ödemelerinde Herhangi Bir Değişiklik Yapılmış mıdır ?

Tarımda Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışan Tarım İşçilerinin Prim Oranları ve Ödemelerinde Herhangi Bir Değişiklik Yapılmış mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 52- TARIMDA HİZMET AKDİYLE SÜREKSİZ ÇALIŞAN TARIM İŞÇİLERİNİN PRİM ORANLARI VE ÖDEMELERİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ MIDIR ?

CEVAP 52-  24/2/2011 tarihinden itibaren prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla sigortalı tarafından belirlenen günlük kazancın otuz katının % 34,5’i oranında prim ödemeleri öngörülmüş olup, bunun % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları (emeklilik), % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primi olarak belirlenmiştir.

Bu statüde çalışanların primleri kendileri tarafından ödenmektedir.