Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Tarımda Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışan Tarım İşçilerinin Sigortalılıkları Ne Zaman Sona Ermektedir ?

Tarımda Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışan Tarım İşçilerinin Sigortalılıkları Ne Zaman Sona Ermektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 56- TARIMDA HİZMET AKDİYLE SÜREKSİZ ÇALIŞAN TARIM İŞÇİLERİNİN SİGORTALILIKLARI NE ZAMAN SONA ERMEKTEDİR ?

CEVAP 56- Bu kapsamdaki sigortalılık; tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma da dâhil olmak üzere sigortalı  olarak çalışmaya başlayanların çalışmaya başladıkları tarihten, sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunanların talep tarihinden, prim borcu bulunanlardan talepte bulunanların primi ödenmiş son günden, gelir ya da aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden ve ölen sigortalının ise ölüm tarihinden itibaren sona ermektedir. (6111 sayılı Kanunla getirilmiştir)