Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği

Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; tarım aracılığı için izin verilmesi ve bunların çalışma ve denetimi ile tarım aracısı, mevsimlik gezici tarım işçileri ile bunları çalıştıran tarım işverenleri arasındaki ilişkinin düzenlenmesi hakkında usul ve esasları belirlemek üzere 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun “Kurumun görevleri” balıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak çıkarılmış, 27 Mayıs 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Daha önce aynı konuda 14 Mart 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığına İzin Verilmesi ve Aracıların Denetimi Hakkında Yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmış ve yerini bu yeni Yönetmelik almıştır.

Yönetmelik, tarımda iş ve işçi bulma aracılığı yapmak üzere Türkiye İş Kurumundan izin alan gerçek veya tüzel kişiler ile mevsimlik gezici tarım işçileri ve bunları çalıştıran işverenleri kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; aracı, aracılık belgesi, il müdürlüğü, işçi, işveren, işyeri, konaklama yeri, mahalli mülki idare amirliği, şube müdürlüğü kavramlarının tanımları yapılmıştır.

Yönetmeliğin;

– Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı, aracıda aranılan nitelikler başlıklı ikinci bölümünde; tarımda iş ve işçi bulma aracılığı, aracıda aranılan nitelikler,

– Aracı belgesi, aracı belgesinin geçerlilik süresi, aracı sicili, aracılığın devredilemeyeceği başlıklı üçüncü bölümünde; aracı belgesi, aracılık belgesinin geçerlik süresi, aracı sicili, aracılığın devredilemeyeceği,

– Yükümlülük, sözleşme düzenlenmesi, rapor verme, aracılık belgesinin iptali başlıklı dördüncü bölümünde; yükümlülük, sözleşme düzenlenmesi, rapor verme, aracılık belgesinin iptali,

– Çeşitli ve son hükümler başlıklı beşinci bölümünde; denetleme, idari para cezası, yürürlükten kaldırılan yönetmelik, ilkokul mezunu olma şartının aranmaması, verilmiş aracı belgelerinin geçerlilik süresi,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.