Anasayfa / Haber / Taşeron İşçiler Asgari Ücretle Çalışmaktan Kurtulacak

Taşeron İşçiler Asgari Ücretle Çalışmaktan Kurtulacak

Sponsorlu Bağlantılar

Hizmet alım ihaleleri kapsamında kamuda çalışan taşeron işçilerinin; ücretlerini düzenli alamama, yıllık ücretli izin haklarından yararlanamama, kıdem tazminatı alamama gibi sorunlarının yanında, yıllarca asgari ücretle çalışmak zorunda kalmaları, ücretlerinde hiç artış olmaması da önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Bu şekilde çalışan taşeron işçilerinden sadece güvenlik, zabıta gibi bazı işlerde çalışanlar asgari ücretten bir miktar yüksek almakta, temizlik işlerinde çalışanlar başta olmak üzere taşeron işçilerinin önemli bir kısmı ise asgari ücretle çalışmaktadır.

Benzer durum özel sektörde çalışan taşeron işçileri için de geçerlidir. Birçok işveren, kendisi işçi çalıştırmak yerine daha ucuza mal olduğu için yaptığı işin bir kısmını taşerona vermekte, taşeron da kendisi kar edebilmek için işçilere düşük ücret ödemektedir. Hatta bu durumu engellemek için 4857 sayılı İş Kanununun  2 nci maddesine “Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.” şeklinde hüküm bile konulmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Kıdem tazminatı, esnek çalışma ve taşeron işçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik olarak yapılması düşünülen ve son zamanlarda gündemden düşmeyen düzenlemeler eğer yasalaşırsa, taşeron işçilerin asgari ücretle çalıştırılması dönemi sona erecek. Yapılacak düzenleme ile taşeron işçileri için belir bir ücret skalası (ölçü) belirlenecek. Taşeron işçisi asgari ücret değil, yaptığı işe ve çalışma süresine göre kendisine ödenmesi gereken ücreti alacak.

Aynı şekilde özel sektörde çalışan taşeron işçileri için de emsal ücret uygulaması getirilecek, taşeron işçisin çalıştığı emsal işte çalışan başka işçiler hangi ücreti alıyorlarsa, taşeron işçisine de o ücret miktarına uygun ödeme yapılması gerekecek.