Anasayfa / Haber / Taşeron İşçileri Kıdem Tazminatı Haklarını Nasıl Kullanabilirler ?

Taşeron İşçileri Kıdem Tazminatı Haklarını Nasıl Kullanabilirler ?

Sponsorlu Bağlantılar

Not: Bu konuda yasal değişiklik yapılmış olup, Son Düzenlemelere Göre Taşeron İşçilerinin Kıdem Tazminatı Alma Şartları başlıklı yazıya bakabilirsiniz. 

Hizmet alım ihaleleri kapsamında kamuda çalışan ve taşeron işçi olarak nitelendirilen kişilerin karşılaştıkları en önemli sorunların başında;

– Ücretlerini düzenli alamamak,

– Yıllık izinlerini hiç kullanamamak veya düzenli kullanamamak,

– Kıdem tazminatı alamamak,

gelmektedir.

Özellikle ihale sözleşmelerinin yenilenmesi durumunda bu çalışanların bağlı bulunduğu taşeron (işveren) değiştiğinde sorunlar daha da artmakta, özellikle de kıdem tazminatı hakkı, hukuken devam ettiği halde, fiili olarak neredeyse ortadan kalkmaktadır. Bu konuda mahkemelere dava açmış çok sayıda çalışan bulunmaktadır. Son birkaç aydır gündemde olan kıdem tazminatıyla ilgili yeni düzenlemeler, biraz da bu sorunlar nedeniyle zorunlu hale gelmiştir. Yapılacak yeni düzenlemelerle, kıdem tazminatı fonu kurularak veya başka yollarla taşeron işçilerinin kıdem tazminatı sorunu çözülse bile, büyük ihtimalle getirilecek değişiklik yasanın çıktığı tarihten sonrasını kapsayacak olup, yasa çıkana kadar ki çalışmalarla ilgili kıdem tazminatı hakları ise şu an mevcut olan uygulamalar çerçevesinde çözülecektir. Dolayısıyla yeni düzenlemeler, şimdiye kadar ki kıdem tazminatı alacaklarını etkilemeyecek.

Taşeron işçilerinin, 4857 sayılı İş Kanunundaki haklar bakımından diğer işçilerle hiçbir farkının olmadığını, aynı haklara sahip olduklarını “Taşeron İşçisi Diğer İşçilerle Aynı Haklara Sahip midir?” başlıklı yazımızda, bunların yıllık ücretli izin haklarını ise “Hizmet Alım İhaleleri Kapsamında Çalışan İşçilerin Yıllık İzin Hakları” başlıklı yazımızda daha önce ele almıştık. Genel olarak kıdem tazminatı konusunda ayrıntılı bilgi ve açıklama ise “Kıdem Tazminatı Uygulaması – Hak Kazanma Koşulları – Hesaplanması – Kapsama Giren Ödemeler” başlıklı yazıda yer almaktadır.

Taşeron işçilerinin kıdem tazminatı sorunları konusunda ise DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından üç ayda bir çıkarılan Çalışma ve Toplum Dergisi’nin 2013/3 (38) sayısında kapsamlı bir yazı yayımlanmıştır. Söz konusu yazı akademik içerikli uzun bir yazı olduğundan, sadece yazının ilgili bölümleri aşağıda yayımlanmıştır. Söz konusu yazının özellikle;

– Hizmet Alımı Kapsamında Belirli Süreli İş Sözleşmeleri İle İstihdam Edilenlerin Kıdem Tazminatı,

– Hizmet Alımı Yöntemiyle İstihdam Edilenlerin Kıdem Tazminatından İşverenlerin Sorumlulukları,

– Hizmet Alımı Yöntemiyle İstihdam Edilenlerin Kıdem Tazminatı Hakkı ve Hak Kazanma Koşulları,

başlıklı bölümlerinde, taşeron işçilerinin kıdem tazminatı hakları neler olduğu, eski ve yeni taşeronların sorumluluklarının neler olduğu ve taşeron işçilerinin bu haklarını nasıl kullanabilecekleri, ayrıntılarıyla ele almıştır.

Söz konusu “Kamu Kurumlarında Hizmet Alımı Yoluyla İstihdam Edilenlerin Kıdem Tazminatı Sorunu” başlıklı makaleye;

http://calismatoplum.org/sayi38/gormus.pdf

linkinden ulaşabilirsiniz.