Anasayfa / Haber / Taşeron İşçilerinin Durumunu Gözler Önüne Seren Rapor Yayımlandı

Taşeron İşçilerinin Durumunu Gözler Önüne Seren Rapor Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Taşeron İşçisi Gerçeği 2014 Araştırması kapsamında Ülkemizdeki 9 işkolunda, 27 ilde, 85 işyerinde toplam 5250 kamu taşeron işçisi ile yüz yüze görüşme sonucu hazırlanan ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) tarafından yayımlanan Taşeron İşçisi Gerçeği Araştırması konulu özet rapor, taşeron işçilerin durumunu bütün yönleriyle ortaya koyuyor.

Raporda yer alan tespitler ana başlıklar halinde aşağıda yer almakta olup, raporun tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Taşeron İşçisi Gerçeği 2014 Araştırması

———-

I. DEMOGRAFİK BİLGİLER

Taşeron işçileri daha çok lise mezunu.

Taşeron işçileri çoğunlukla iki çocuk sahibi.

Taşeron işçilerin yarısı 1.000 TL’nin altında ücretle geçinmek zorunda.

Bazı işçilerin aldığı asgari ücretten bile kesinti yapılıyor.

2.000 TL ve üstü aylık ücret alan işçilerin oranı %1’in altında.

Taşeron işçi uygulamasında belediyeler ve sağlık sektörü başı çekiyor.

II. TAŞERON SORUNU VE SENDİKA ALGISI

Taşeron işçiliğine sebep: ucuz işçilik ve taşeron firmalara para aktarmak.

Taşeron işçisi sendikasız.

Taşeron işçisi sendika istiyor.

III. İŞ VE ÜCRET GÜVENCESİ

Taşeron işçileri için en önemli sorun: kadroya geçiş – iş ve ücret güvencesi ikinci sırada – gelecek kaygısı had safhada.

Taşeron işçiliği: güvencesiz çalışma.

Taşeron işçi ücretleri kadrolunun çok gerisinde

İşçilerin ücret güvencesi de yok.

Taşeron işçiler çıplak ücrete talim.

Taşeron işçisine kıdem tazminatı yok.

Taşeron uygulaması insan onuruna yakışır bir hayatı imkânsız kılıyor.

Taşeronluk sisteminde yeni ve köklü bir düzenleme kaçınılmaz ihtiyaç.

Ücretler zamanında ödenmiyor.

Türkiye’de taşeron uygulaması genel işçi ücretlerini aşağıya çekiyor.

Taşeron sistemi güvencesiz ve esnek.

Taşeron işçilik düşünüldüğü gibi çalışma hayatında verimliliği ve kaliteyi artırmıyor.

IV. SOSYAL GÜVENLİK SORUNLARI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Taşeron işçiliğinde iş sağlığı ve güvenliği hak getire.

Sosyal güvenlik hakkının kullanımında sorunlar var.

İşçilerin sürekli bir sosyal güvenlik hakkı yok.

Sorunlu taşeron mevzuatı dahi uygulanmıyor.

Mevcut mevzuat ve fiili durum sendikalaşma önünde engel.

İşten atılma korkusu sendikalaşmayı engelliyor.

Sendikaların taşeron işçilere ilgisi henüz çok yeni.

Taşeron işçiler sendikalaşmanın kendilerine katkıda bulunacağından emin.

Sendikalaşmada mevzuat yetersiz, uygulama kötü niyetli.

Sorunların çözümünde sendikadan beklenti yüksek!.

Sendikalaşma iş güvencesinin garantisi olarak görülüyor.

Kadro verileceğine inanç zayıf.

V. İŞ ORTAMI: HER İŞTE ÇALIŞTIRMA, ÇATIŞMA VE UYUMSUZLUK

Taşeron işçi her işte çalıştırılıyor.

Her işte çalıştırılma uzmanlaşmayı engelliyor.

Taşeron uygulaması işyerinde çatışmaya yol açıyor.

Taşeron işçilerin çalışma şartları kadrolulara göre daha ağır.

Taşeron işçiler işyerinde ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını düşünüyorlar.

Yöneticiler ayrımcılık yapıyor.

İşyerinde ayrımcılığın asıl sebebi: düşük ücret.

VI. DİKKAT ÇEKİCİ BAZI SONUÇLAR

Belediyelerde erkek, sağlıkta kadın taşeron işçiler çoğunlukta.

Kadın işçiler erkek işçilere göre taşeron işçiliğini çok daha verimsiz buluyor.

Taşeron işçiler içerisinde kadın işçiler erkek işçilere göre daha eğitimli.

Genelde olduğu gibi taşeron işçilerinde de eğitim düzeyi arttıkça çocuk sayısı azalıyor.

Sektörlere göre eğitim düzeyi farklılaşıyor.

Belediyelerde ücretler sağlık sektöründen daha yüksek.

Ücretler düştükçe kadro sorunu daha derinden hissediliyor.

Ücret düzeyi yükseldikçe iş sağlığı ve güvenliği algısı değişiyor.

Ücret seviyesi yükseldikçe iş güvenliği iyileşiyor!/ düşük ücretliye iş güvenliği de yok.

Düşük ücret – aksayan sosyal güvenlik.

Düşük ücretlinin iş tanımı yok.

Belediyeler eğitimsiz taşeron işçi adresi.

Sağlık sektörü: ucuz işçilik.

Sağlık sektöründe ücretler de zamanında ödenmiyor.