Anasayfa / Haber / Taşeron İşçilerin Ücret ve İzin Haklarıyla İlgili Yeni Düzenleme Yapıldı

Taşeron İşçilerin Ücret ve İzin Haklarıyla İlgili Yeni Düzenleme Yapıldı

Sponsorlu Bağlantılar

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Bakanlığa bağlı hastaneler ve diğer birimlerde hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilerin yani taşeron işçilerinin yıllık izin ve ücret konularında yaşadıkları mağduriyet ve sorunların çözümüyle ilgili olarak bütün hastane birliklerine bir genel yazı gönderdi. Bu yazıyla birlikte, aynı konuyla ilgili olarak daha önce yayımlanan 28/01/2013 tarihli ve 378 sayılı genel yazı ise yürürlükten kaldırıldı.

Öte yandan, yazıda taşeron işçilerin ücretlerinin ödenmesi ve yıllık izinlerinin kullandırılması konusunda yer alan hak ve bilgiler, sadece Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan işçileri kapsıyor görünse de açıklamalarda atıf yapılan mevzuat hükümleri, hizmet alım ihaleleri kapsamında çalıştırılan bütün taşeron işçileri için de geçerli hükümlerdir. Dolayısıyla başka kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçileri de aşağıdaki açıklamalarda bahsedilen mevzuat hükümlerindeki haklara aynen sahiptirler. Çünkü 4857 sayılı İş Kanunu ve İhale Mevzuatındaki hükümler sadece Sağlık Bakanlığı’nda çalışanlar için değil herkes için geçerlidir.

Söz konusu genel yazıda;

– İşçi ücretlerinin hakedişten ve teminattan ödenmesi,

– İzin hakları,

– İşçi ücretinin ödenmemesi halinde gecikme cezasının uygulanması,

konularına yer verildi.

Hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilerin hakları konulu söz konusu genel yazıya BURADAN ulaşabilirsiniz.

Ayrıca taşeron işçilerinin haklarıyla ilgili olarak Taşeron İşçisi Diğer İşçilerle Aynı Haklara Sahip midir?Hizmet Alım İhaleleri Kapsamında Çalışan İşçilerin Yıllık İzin Hakları başlıklı yazılarımıza da göz atabilirsiniz.