Anasayfa / Bilgi / Taşeron İşçilerine Kıdem Tazminatı Ödenmesi Şartları Belirlendi

Taşeron İşçilerine Kıdem Tazminatı Ödenmesi Şartları Belirlendi

Sponsorlu Bağlantılar

Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron işçi adı altında hizmet alım ihaleleri kapsamında çalıştırılanlar, başta kıdem tazminatı ve yıllık izin konusu olmak üzere 4857 sayılı İş Kanunda işçilere tanınan haklar yönünden diğer işçilerle aynı haklara sahip olup, aslında aralarında herhangi bir ayrım bulunmamaktadır. Bu hususu Taşeron İşçisi Diğer İşçilerle Aynı Haklara Sahip midir? başlıklı yazımızda açıklamıştık. Ancak bu durum uygulamaya yansımamakta, taşeron işçileri birçok sorun ve mağduriyet yaşamakta, mahkemelerde çok sayıda dava açılmakta, bazı davalarda da mahkemeler taşeronu değil işçinin çalıştığı ilgili kamu kurum veya kuruluşunu işveren saymaktaydı.

Bu konuda sorunların artması üzerine 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı Torba Yasa ile taşeron işçilerine bazı yeni haklar getirilmişti (Bkz. Torba Yasa İle Taşeron İşçileri Hangi Hak ve Güvencelere Kavuştu ? başlıklı yazı). Torba Kanunla ücret ve yıllık izin konusunda getirilen haklarla ilgili düzenlemeler ihale mevzuatında gerekli değişiklikler yapılarak uygulama konulmuştu. (Bkz. Taşeron İşçilerle İlgili Yeni Düzenlemeler Uygulamaya Girdi başlıklı yazı.)

Taşeron işçilerinin kıdem tazminatlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ödenmesi şeklindeki düzenlemeyle ilgili olarak ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik 8 Şubat 2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak 11 Eylül 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62/1-e maddesi kapsamında yapılan ihalelere (personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına) istinaden alt işverenler (taşeronlar) tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ödenecek.

Yönetmelikte yer alan geçiş hükmü uyarınca; 11 Eylül 2014 tarihinden önce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin kıdem tazminatlarının hesabında kamu kurum veya kuruluşlarında ilk işe başladıkları tarih esas alınacak. Yönetmelik kapsamında tespit edilen hizmet süresine ilişkin kıdem tazminatı, 6552 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce (11 Eylül 2014 tarihinden önce) iş sözleşmesi feshedilmiş olan işçilere ödenmeyecek.

Taşeron işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine yönelik olarak 6552 sayılı Kanun ve söz konusu Yönetmelikle getirilen düzenlemeler ayrıntılı olarak başka bir yazıda ele alınacak olup, bahse konu Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.(isvesosyalguvenlik.com)

Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik