Anasayfa / Haber / Taşeron İşçilerle İlgili Düzenleme Kamuda Çalışanları Kapsayacak

Taşeron İşçilerle İlgili Düzenleme Kamuda Çalışanları Kapsayacak

Sponsorlu Bağlantılar

Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN başkanlığında 16 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun 35. toplantısında, “Ulusal İstihdam Stratejisi” ele alındı. Çalışanlarla ilgili olarak yapılacak düzenlemeler görüşüldü. Bu düzenlemeler içinde taşeron işçi olarak isimlendirilen ve alt işveren yani taşerona bağlı olarak çalışan işçilerin karşılaştığı sorunların giderilmesine yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Toplantıda söz konusu düzenlemelerin ayrıntıları ve devlete getireceği maliyet görüşüldü.

Yapılan görüşme ve değerlendirme sonucunda; özel sektörde çalışan taşeron işçileriyle ilgili herhangi bir talep veya şikayet olmaması nedeniyle, yapılacak düzenlemenin kamuda çalışan taşeron işçileriyle sınırlandırılması kararı alındı. Dolayısıyla yapılacak düzenleme kamuda çalışan yaklaşık 567 bin taşeron işçisini kapsayacak.

Düzenlemenin çok yakın zamanda Bakanlar Kurulu gündemine gelmesi, TBMM çalışmalarına başladıktan sonra da kısa süre içerisinde yasalaşması bekleniyor.

Henüz taslak halindeki düzenleme ile;

• Taşeron işçilerinin yaptığı her iş için ortalama bir ücret belirlenecek. Böylece taşeron işçilerinin maaşında düzelme olacak, maaşı düzenli olarak artacak.

• Taşeron işçileri işe başlarken 3 veya 5 yıllık uzun süreli sözleşme yapılacak.

• İşçinin maaşı garanti altına alınacak. Taşeron işçinin maaşını ödemezse ilgili kamu idaresi maaşını ve gerekirse kıdem tazminatını kendisi ödeyecek.

Öte yandan, yapılacak düzenlemenin özel sektörde çalışan taşeron işçilerini kapsamayacağı yukarda belirtilmiş olmakla beraber, bu durum özel sektörde çalışan taşeron işçileri için herhangi bir hak kaybına yol açmayacak. Çünkü yürürlükteki 1479 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca, taşeron işçi de olsa bir yıllık çalışma süresini tamamlayınca yıllık ücretli izin, kıdem tazminatı hakkı zaten doğmaktadır. Bu haklar tabii ki kamuda çalışan taşeron işçileri için de aynen geçerlidir. Ancak her yıl ihale sözleşmesinin yenilenmesi nedeniyle bu çalışanlar her yıl yeniden başlamış gibi değerlendirildiğinden, bunlar söz konusu haklardan faydalandırılmamaktadırlar. Yapılacak düzenleme ile bu sorunlara çözüm getirilmesi amaçlanıyor.