Anasayfa / Eski Haberler / Taşeronlara Bağlı Olarak Çalışan İşçi Sayısı Bir Milyonu Aştı

Taşeronlara Bağlı Olarak Çalışan İşçi Sayısı Bir Milyonu Aştı

Sponsorlu Bağlantılar

Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişi ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara alt işveren denilmektedir. Sosyal güvenlik reformundan önce ise SSK mevzuatında, aracı ifadesi kullanılmaktaydı. Kamuoyunda genel olarak taşeron ifadesi kullanılmaktadır. Hatta bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan Alt İşverenlik Yönetmeliği dahi bulunmaktadır.

Alt işverenlik yani taşeronluk uygulaması Ülkemizde giderek yaygınlaşmakta, bu nedenle taşeronlara bağlı olarak çalışan işçi sayısı ve aynı şekilde sorunları da giderek artmaktadır. İşçilik maliyeti düştüğü ve kendi sorumlulukları azaldığı için kurum ve kuruluşlar doğrudan kendileri işçi temin edip çalıştırmak yerine taşeronlaşmayı tercih etmekte, buna karşılık taşeronlaşmada işçilik maliyetinin düşmesi ise ancak bu kapsamda çalışan işçilerin mali ve sosyal haklarının kısıtlanması sonucu mümkün olabilmektedir. Bu nedenle son zamanlarda taşeronlarda çalışan işçi sorunları sık sık gündeme gelmeye başlamış, bu sorunları gidermek için de yeni yasal düzenleme çalışmaları aylar önce başlamış olup (17/4/2012 tarihli haber), muhtemelen bu yasama döneminde söz konusu çalışmalar hayata geçirilecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın raporuna göre;

Kamuda 585 bin 788 ve özel sektörde 419 bin 466 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 5 bin 254 kişi taşerona bağlı olarak çalışıyor. Taşeron işçiliğin en yaygın olduğu sektörlerden 417 bin kişi ile temizlik sektörü birinci sırda, 318 bin kişi ile inşaat sektörü ise ikinci sırada. Hizmet alımının en yaygın olduğu kamu kurumları, yüzde 36 ile belediyeler, yüzde 14 ile KİT’ler (kamu iktisadi teşebbüsleri) ve yüzde 4 ile yüksek öğretim kurumları geliyor.