Anasayfa / Haber / Tebliğ Çıktı – Muhtasar Beyanname İle Prim Belgesi Ne Zaman Birleştirilecek ?

Tebliğ Çıktı – Muhtasar Beyanname İle Prim Belgesi Ne Zaman Birleştirilecek ?

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesi ile Maliyeye verilen muhtasar beyannamenin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi olarak tek belgede birleştirilmesiyle ilgili yasal düzenlemeler 9 Ağustos 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Torba Kanun ile yapılmıştı.

Konuya, Muhtasar İle Prim Belgesinin Birleştirilmesiyle İlgili Kanun Tasarısı Meclis’te, 6728 Sayılı Torba Kanunla Gelen Önemli Değişiklik ve Düzenlemeler başlıklı yazılarımızda yer vermiştik. Uygulamanın ayrıntısını düzenleyen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ise 18 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile Kırşehir ili pilot bölge olarak belirlendi. Buna göre, Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için tek belge uygulaması Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren başlayacak. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verme uygulaması diğer illerde bulunan işyerleri içinse, eğer herhangi bir erteleme olmazsa 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. Söz konusu beyanname muhtasar beyanname hangi vergi dairesine veriliyorsa o vergi dairesine verilecek, yani Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmeyecek. Uygulamanın ayrıntıları bir başka yazıda ayrıca belirtilecek.

Ayrıca söz konusu Tebliğin geçici 1 inci maddesi uyarınca; Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesi için, vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere Tebliğ ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiş olup, söz konusu formun, eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Mart ayının sonuna kadar internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilmesi gerekiyor. (isvesosyalguvenlik.com)