Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Yurtdışı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Tedavi Amaçlı Olarak Yurtdışında Bağlı Olunan Hastalık Kasasının İzniyle Türkiye’ye Gelen Sigortalılar ve Aylık Sahipleri İle Bunların Aile Bireyleri, Sağlık Yardımlarından Ne Şekilde Yararlanırlar ?

Tedavi Amaçlı Olarak Yurtdışında Bağlı Olunan Hastalık Kasasının İzniyle Türkiye’ye Gelen Sigortalılar ve Aylık Sahipleri İle Bunların Aile Bireyleri, Sağlık Yardımlarından Ne Şekilde Yararlanırlar ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 10- TEDAVİ AMAÇLI OLARAK YURTDIŞINDA BAĞLI OLUNAN HASTALIK KASASININ İZNİYLE TÜRKİYE’YE GELEN SİGORTALILAR VE AYLIK SAHİPLERİ İLE BUNLARIN AİLE BİREYLERİ, SAĞLIK YARDIMLARINDAN NE ŞEKİLDE YARARLANIRLAR ?

CEVAP 10- Sağlık yardım hakkını sözleşmeli ülke mevzuatına göre elde etmiş kimselerin hastalıkları nedeniyle tedavilerine devam edilmek üzere bağlı oldukları hastalık kaslarının izniyle ülkemize gönderilmeleri halinde, sağlık yardımlarından ülkemizden yararlanmaya devam ederler.

Bunun için Türkiye’ye gelmeden önce ilgili hastalık kasasından temin edilen ve ülkeler itibariyle kodları aşağıdaki tabloda gösterilen sağlık yardımı belgesinin,  ilgilinin Türkiye’deki ikametgahına yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne / merkezine teslim edilmesi gerekmektedir

Ülke   AdıBelgenin   KoduÜlke   AdıBelgenin   Kodu
F.   AlmanyaT/A   12AzerbaycanAZ/TR   8
HollandaN/TUR   112RomanyaR/TR   3
BelçikaB/T   10Çek   CumhuriyetiCZ/TR   112
AvusturyaA/TR   3-ABosna   – HersekBH/TR   5
FransaSE   208 – 04 FTArnavutlukAL/TR   10
 K.K.T.CK.K.T.C/T.C   5LüksemburgL/TR   3
MakedonyaHırvatistan

Yurtdışında çalışan kadın sigortalı veya erkek sigortalının eşinin doğum yapmak üzere Türkiye’ye gelmesi halinde de, ilgili sözleşmeli ülke adına ülkemizdeki sağlık tesislerinden gerekli sağlık yardımlarından yararlanılabilmesi için, yine tabloda belirtilen ve ilgili yabancı ülke hastalık kasasınca düzenlenen belgenin SGK’ya ibraz edilmesi zorunludur.

Yurtdışında iş kazası geçiren veya meslek hastalığına tutulan ve bu nedenle tedavi görmek üzere ülkemize gönderilen sigortalılar da buna ilişkin belge ile sadece sigortalının kazadan dolayı veya meslek hastalığı nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlıkları bu belgeler sadece sigortalı için düzenlenir.

Sağlık yardımı belgesinin ibrazından sonra ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce / merkezince düzenlenen “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ile Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerinden mevzuatta öngörülen katılım payları hariç, ücret ödemeksizin sağlık yardımı alınabilir.

Ayrıca, SGK ile sözleşmeli vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler ile özel sağlık hizmeti sunucuları SGK’ca belirlenen oranı (%200) geçmemek üzere yurtdışı sigortalı ve yanlarında ikamet eden aile bireylerinden ilave ücret alabilirler. Bu nedenle bu sağlık hizmeti sunucularından sağlık hizmetlerinden faydalanmadan önce, hangi tür sağlık hizmetlerinden ne kadar ek ücret alındığı hususunda bilgi alınmasında yarar vardır.

Tedavi amaçlı olarak ülkemize gelen sigortalı ve aile bireylerinin tespiti, sağlık yardım hakkı ve süresi sözleşmeli ülke mevzuatına, sağlık yardımlarını kapsamı ve şekli ile tedavi süresi Türk mevzuatına (5510 sayılı Kanun) göre belirlenir.