Anasayfa / Yargı Kararları / Tedavi Giderleri – Genel Sağlık Sigortası İle İlgili Yargıtay Kararları

Tedavi Giderleri – Genel Sağlık Sigortası İle İlgili Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; tıbbi malzeme bedelinden ödenmeyen bakiye ……….. TL’nin yasal faizi ile ödenmesi istemi, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiye yaptığı tedavi eğitim ve rehabilitasyon giderlerinin tahsili istemi, tıbbi cihaz bedelinin tahsili istemi, bakmakla yükümlü olduğu eşine alınan tıbbi malzeme bedelinin Kurumdan tahsili istemi, Genel Sağlık Sigortası Primi ödeme yükümlülüğünün bulunmadığı ve hak sahibi olarak babası üzerinden sağlık yardımlarından yararlandırılması gerektiğinin tespiti, tedavisi sırasında, kullanılan iki adet stent bedelinin Kurumdan tahsiline karar verilmesi istemi, trafik kazası sonucu yaralanan sigortalı için davacı Kurum tarafından yapılan tedavi ve iyileştirme giderlerinin kazada sorumluluğu olan kişiden tahsili istemi, kalp ameliyatında kullanılan tıbbi malzeme ve tedavi bedellerinden davalı Kurumun ödemediği ………. TL.nin Kuruma başvuru tarihinden itibaren yasal faizle birlikte tahsiline karar verilmesi istemi, sigortalının oğlu için sağlık kurulu raporu ile kullanılması uygun görülen tıbbi malzeme bedelinin davalı Kurumdan faiziyle tahsili talebi, yurtdışında tedavi için ödenen tedavi giderinin fatura tarihinden itibaren yürütülecek yasal faiziyle birlikte Kurumdan tahsili istemi, tedavi gideri olarak ödediği …………… TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili, davalı Kurum işleminin iptali ile sağlık karnesi kullanımından dolayı borcu bulunmadığının tespitine karar verilmesi istemi, yol giderlerinin ödenmesi gerektiğinin ve yol parası dolayısıyla Kuruma borçlu bulunmadığının tespitine karar verilmesi istemi, tedavisinde kullanılan malzeme bedelinin faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesi istemi, Kurumca karşılanmayan tedavi giderinin ödetilmesi istemi, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının sağlık yardımından yararlanması ve sağlık karnesi verilmesi gerektiğinin tesbitine karar verilmesi istemi, hastalanan sigortalı işçi için yapılan harcamalar üzerine uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesi istemi, gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Aynı yerleşim yerinde tedavi

• Eksik inceleme ve araştırma ile karar verilmesi

• Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi

• Genel sağlık sigortası

• Hastalık sigortası

• Hastalık sigortasında sağlanan yararlar

• İki taraf vekilleri

• İş görmezlik

• Katkı payı alacağı

• Kurum zararının rücuan ödetilmesi

• Maddi tazminat

• Mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu

• Meslek hastalıkları sigortası

• Özel hastane

• Sağlık harcamalarından işverenin sorumluluğu

• Sağlık yardımının kapsamı

• Sağlık yardımının kapsamı

• Sigortalı işçi için yapılan harcamalar

• Sigortalının çalışma hayatına kazandırılması

• Subjektif hak

• Tazminat

• Tedavi masrafları

• Tüp bebek

• Vergi ve fon muafiyeti

• Yeniden yargılama şartları