Anasayfa / Eski Haberler / Teşvik Süresinin Uzatılmasıyla İlgili Kanun Teklifi Reddedildi – 16.01.2013

Teşvik Süresinin Uzatılmasıyla İlgili Kanun Teklifi Reddedildi – 16.01.2013

Sponsorlu Bağlantılar

6/2/2004 tarihli ve 25365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile getirilen sigorta primi işveren hissesi teşvikinin, 31/12/2012 tarihinde sona ereceği “5084 Sayılı Kanunla Getirilen Teşvik Ne Zaman Sona Eriyor?” başlıklı yazıda daha önce belirtilmişti. Ayrıca, daha önce iki kez uzatılan söz konusu teşvik süresinin tekrar uzatılacağı beklentileriyle ilgili olarak sorulan soruya, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da sürenin bu kez uzatılmayacağı ve 31 Aralık 2012’de sona ereceği şeklinde cevap vermişti (08.12.2012 tarihli haber).

Buna karşılık, 49 ili kapsayan bu teşvik uygulamasının süresinin 2015 yılı sonuna kadar uzatılması için bazı milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına kanun teklifleri verilmişti.

Bu tekliflerden biri olan ve 08/11/2012 tarihinde TBMM Başkanlığı’na verilen, 2/978 Esas Numaralı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 15/1/2013 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü, önergeye yeterli sayıda milletvekilinin destek vermemesi üzerine, teşvik süresinin uzatılmasına ilişkin teklif reddedildi.

Söz konusu kanun teklifinde;

– 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yer alan destek ve teşviklerin süresinin 31 Aralık 2012 tarihinde sona ereceği,

– Türkiye ekonomisinin özellikle 2011 yılından itibaren bir gerileme sürecine girdiği ve bu sürecin 2012 yılının birinci ve ikinci çeyreğinde artarak devam ettiği,

– GSYH 2010 yılında % 9,2 büyürken, 2011 yılında büyüme hızının % 8,5’e gerilediği; 2012 yılının ilk çeyreğinde % 3,3 olurken, ikinci çeyreğinde ise % 2,9 olarak gerçekleştiği,

– Sanayi üretimindeki bu gerilemeye dayalı olarak dış ticaret dengelerinin daha da kötüleştiği ve ekonominin dışa bağımlılığa dayalı kırılganlığının hızla arttığı,

– Ekonomik büyümede ve sanayi üretimindeki geriye gidişi daha da hızlandırmayarak süreci tersine çevirmek için üretimin ve yatırımların destek ve teşviki gerektiği,

belirtilerek 5084 sayılı Kanunda öngörülen ve 31.12.2012 tarihinde sona eren destek ve teşviklerin 31.12.2015 tarihine kadar uzatılması önerilmişti.