Anasayfa / Haber / Ticari Defterlerin Kapanış Onay Tarihleri Değiştirildi

Ticari Defterlerin Kapanış Onay Tarihleri Değiştirildi

Sponsorlu Bağlantılar

4 Şubat 2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin 6335 sayılı Kanunla değişik üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi; “Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılır.” şeklindeydi.

Söz konusu cümle, 11 Nisan 2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6455 sayılı Kanununun 78 inci maddesiyle; “Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.” şeklinde değiştirildi.

Yapılan değişiklikle, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar olan kapanış onayının süresi, yevmiye defteri için altı aya çıkarılırken, yönetim kurulu karar defteri için ise bir aya düşürülmüş oldu. Ayrıca, kapanış onayına ilişkin bu değişiklik hükmü 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere 11 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe girdi.