Anasayfa / Eski Haberler / Ticari Defterlerin Tutulmasıyla İlgili Usul ve Esaslar Belirlendi – 19.12.2012

Ticari Defterlerin Tutulmasıyla İlgili Usul ve Esaslar Belirlendi – 19.12.2012

Sponsorlu Bağlantılar

14/2/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak bazı maddeleri 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren, diğer bazı maddeleri 1/1/2013 tarihinde bazı maddeleri ise 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağını, defterlerin kayıt zamanını, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarını belirlemek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi.

Söz konusu tebliğ uyarınca; kooperatiflerin tutacağı defterlere ve diğer hususlara ilişkin özel hükümler dışında bu Tebliğ hükümleri uygulanacak. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması gereken defterlere ilişkin yükümlülükler saklı olacak. Yani 213 sayılı Kanun uyarınca tutulması gereken yasal defterler ve bu defterlerin tabi olduğu usul ve esaslar da aynen geçerliliğini koruyacak.

Tebliğ aşağıdaki defterleri kapsıyor;

– Yevmiye defteri,

– Defteri kebir,

– Envanter defteri,

– Pay defteri,

– Yönetim kurulu karar defteri,

– Genel kurul toplantı ve müzakere defteri.

Tebliğde ayrıca;

– Saklama zorunluluğu,

– Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı,

– Onayın şekli,

– Fiziki Ortamda Tutulacak Defterlerde Onay Yenileme,

– Kapanış onayına tabi defterlerde onay yenilemenin şekli,

– Kapanış onayına tabi olmayan defterlerde onay yenilemenin şekli,

– Kayıtların Türkçe tutulması,

– Kısaltma kullanılması,

– Kayıt düzeni ve zamanı,

– Kayıtların düzeltilmesi ve değiştirilmesi,

– Elektronik ortamda defter tutulması,

konuları düzenleniyor.

Söz konusu Tebliğin yer aldığı 19/12/2012 tarihli Resmî Gazete’ye http://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.