Anasayfa / Haber / Ticari Kredilerde Eş Rızası Şartına İstisna Getirildi

Ticari Kredilerde Eş Rızası Şartına İstisna Getirildi

Sponsorlu Bağlantılar

4 Şubat 2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun “Eşin rızası” başlıklı 584 üncü maddesinde “Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.” hükmü yer almaktaydı. Bu hüküm uyarınca, ticari kredi çeken birine kefil olacak kişinin, eşinin rızasını alması gerekiyordu. Ancak bu zorunluluk, ticaret hayatında önemli sorunlara ve tıkanmalara yol açtığından, kredi kullanımını zorlaştırdığından, gelen tepkiler üzerine bu konuda yasal değişikliğe gidildi.

11 Nisan 2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6455 sayılı Kanunun 77 nci maddesi ile Borçlar Kanununun söz konusu 584 üncü maddesine;

“Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler, 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin rızası aranmaz.”

şeklinde bir fıkra eklenerek bazı krediler için kefalette eş rızası kaldırılmış oldu.