Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Yönetmelik; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Yetki tespiti için başvuru başlıklı 42 ve Grev oylaması başlıklı 61 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmış olup, 29 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte toplu iş sözleşmesi yetki tespit süreci ile grev oylamasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– Yetki Tespiti başlıklı bölümünde; yetki şartları, işkolu istatistiklerinin düzenlenmesi ve yayımlanması, istatistiklere yapılan itirazlar, yetki tespit başvurusu, olumlu yetki tespiti, olumsuz yetki tespiti, yetki tespitine itiraz, yetki belgesi,

– Grev Oylaması başlıklı bölümünde; grev oylaması talebi, grev oylamasının yapılması, grev oylamasının sonucu, grev oylamasına itiraz, grev oylaması sonucunun kesinleşmesi,

– Çeşitli ve Son Hükümler başlıklı bölümünde; Yönetmelik hükümlerinin uygulamaya geçirilmesi konusunda geçiş hükümleri,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Dolayısıyla Yönetmelik;

– Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde üçünü üyesi bulunduran işçi sendikaları için başvuru tarihi itibarıyla işyeri ya da işletmelerde sendikalı işçilerin çalışan işçilere oranının Kanunun aradığı çoğunluğa uygun olup olmadığının tespiti,

– İşletme toplu iş sözleşmesi veya grup toplu iş sözleşmesi yapılmasına ilişkin olarak uyuşmazlık çıkması halinde yapılacak grev oylaması,

süreçleri ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler içermektedir.