Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Yönetmelik 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 57 nci maddesine dayanılarak hazırlanmış, 7 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte; Yüksek Hakem Kurulunun çalışma usul ve esasları; Yüksek Hakem Kurulunun başkan ve üyeleri ile bu Kurulda görevlendirilecek uzman ve raportörlere ödenecek tazminatlar; bilirkişi ve tanıklara verilecek ücretler ve toplu çıkar uyuşmazlıklarında özel hakem incelemesinde uygulanacak hükümler; arabulucuların nitelikleri, seçimi, ücretleri, görevlendirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– Arabuluculuk Sistemi ve İşleyişi, Arabulucuların Seçimi, Görev ve Sorumlulukları başlıklı bölümünde; arabuluculuk sistemi ve genel müdürlüğün görevleri, seçici kurul, seçici kurulun toplanması ve kararlar, arabulucuların nitelikleri, arabulucuların seçimi ve ilanı, arabulucuların görevlendirilmesi ve çalışma esasları, arabulucuların görevlendirilemeyeceği uyuşmazlıklar,

– Arabulucu Ücretinin Tespiti ve Ödenmesi ile Hesapların Kullanılması başlıklı bölümünde; arabulucu ücretinin tespiti ve ödenmesi, emanetler hesabının kullanılması,

– Yüksek Hakem Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları ile Ödenecek Tazminat ve Ücretler başlıklı bölümünde; genel sekreterlik, genel sekreterin görev ve sorumluluğu, imza yetkisi, idari ve mali işler bürosu, personelin görev ve sorumluluğu, başvurular üzerine yapılacak işlem ve ön inceleme, gündemin hazırlanması, esastan inceleme ve raporun hazırlanması, kurulun toplanması ve kararlar, karar verme süresi, kararlarda yer alacak hususlar, kararların niteliği, tazminat ve ücretler, giderlerin karşılanması, özel hakeme başvurma, özel hakemin yapacağı inceleme, özel hakemin karar verme süresi ve ücreti,

– Geçici ve Son Hükümler başlıklı bölümünde; Yönetmelik hükümlerinin uygulamaya geçirilmesiyle ilgili geçiş hükümleri,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.