Anasayfa / Dosyalar / Genel İş Mevzuatı Dosyalar / Toplu İşçi Çıkarma – Toplu İşçi Çıkarma Sayılan Haller – Bildirimde Bulunulması Gereken Yerler

Toplu İşçi Çıkarma – Toplu İşçi Çıkarma Sayılan Haller – Bildirimde Bulunulması Gereken Yerler

Sponsorlu Bağlantılar

1-Genel Açıklamalar: İşverenin; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmesi gerekir. Yapılacak bildirimde işçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur. Bildirimden sonra işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi veya çıkarılacak işçi sayısının azaltılması ya da çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alınır. Görüşmelerin sonunda, toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir. Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün sonra hüküm doğurur.

İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, işveren sadece durumu en az otuz gün önceden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve işyerinde ilan etmekle yükümlüdür. İşverenin toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırması gerekir.

Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz ve bu işlem toplu işçi çıkarma sayılmaz.

İşveren toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri 4857 sayılı İş Kanununun 18, 19, 20 ve 21 inci madde hükümlerinin (iş güvencesi hükümleri) uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi halde işçiler belirtilen maddelere göre dava açabilirler.

2-Toplu İşten Çıkarma Sayılan Haller:

• 20 ile 100 işçi arasında işçi çalıştırılan işyerinde en az 10 işçinin,

• 101 ile 300 işçi arasında işçi çalıştırılan işyerinde en az yüzde on oranında işçinin,

• 301 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerinde en az 30 işçinin,

İşine 4857 sayılı İş Kanunun 17 nci maddesi uyarınca (belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshi) ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır.

3-Toplu İşçi Çıkarma İle İlgili Hükümlere Aykırılık:

4857 sayılı İş Kanununun 29 uncu maddesinde toplu işten çıkarma ile ilgili olarak belirtilen hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran işveren veya işveren vekiline aynı Kanunun 100 üncü maddesi uyarınca işten çıkardığı her işçi için 412 TL idari para cezası uygulanır.(isvesosyalguvenlik.com)