Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile kamu görevlilerine ilk başta sadece toplu görüşme hakkı verilmişken, daha sonra 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile birlikte toplu sözleşme hakkı da verilmiştir (Bkz. Çalışma Hayatında da Bazı Değişiklikler Yapan Anayasa Değişiklikleri Yürürlüğe Girdi, Memurlara Toplu Sözleşme Yolu Açıldı). Bu Yönetmelik de bu doğrultuda 4688 sayılı Kanunun 41 inci maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından müştereken hazırlanmış, 20 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Daha önce benzer konularla ilgili olarak 9 Kasım 2001 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ise bu Yönetmelikle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda öngörülen toplu sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi usul ve esasları, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ile Kurum İdari Kurullarının teşkili ile çalışma usul ve esaslarını düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– Toplu sözleşme görüşmeleri bölümünde; toplu sözleşme görüşmelerine katılım, toplu sözleşme teklifleri, toplu sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi ve sonuçlanması, toplu sözleşme görüşmelerine katılmama veya çekilme,

– Uyuşmazlık ve kamu görevlileri hakem kurulu bölümünde; uyuşmazlık hali, kamu görevlileri hakem kuruluna başvurma, kamu görevlileri hakem kurulunun teşkili, kamu görevlileri hakem kurulunun çalışma usulü,

– Kamu personeli danışma kurulu bölümünde; kamu personeli danışma kurulu, kamu personeli danışma kurulunun görevleri,

– Kurum idari kurulu bölümünde; kurum idari kurulu,

başlıkları altında düzenlemeler yapılmıştır.