Anasayfa / Bağkur / Toptan Ödeme Nedir – Kimlere Toptan Ödeme Yapılır ?

Toptan Ödeme Nedir – Kimlere Toptan Ödeme Yapılır ?

Sponsorlu Bağlantılar

Toptan ödeme, sigortalıların emeklilik için gerekli yaş şartını doldurduğu halde prim ödeme gün sayısı ve / veya sigortalılık süresini tamamlayamadığı için aylık bağlanmaması durumunda, sigortalının talebi üzerine adına yapılan prim ödemesinin kendisine toplu olarak iadesi şeklindeki bir uygulamadır. Sigortalının ölümü halinde, prim ödeme gün sayısı ve / veya sigortalılık süresi yetersiz olduğu için hak sahiplerine ölüm (dul – yetim) alığı bağlanamaması durumunda bu ödeme hak sahiplerine yapılır. Toptan ödeme ile ilgili düzenlemeler 5510 sayılı Kanunun 31 ve 36 ncı maddelerinde yer almaktadır.

Kimlere, hangi şartlarla toptan ödeme yapılacağı aşağıda belirtilmiştir.

• 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olup herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılan ve yaşlılık (emekli) aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde prim gün sayısı ve / veya sigortalılık süresi eksik olduğu için malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalı adına bildirilen (ödenen), malullük – yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde sigortalıya verilir.

• 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olup işyerini kapatan ve yaşlılık (emekli) aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde prim gün sayısı eksik olduğu için malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalının ödediği, malullük – yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde kendisine verilir.

• Yukarıda belirtilen toptan ödeme aynı şartlarla, 1 Ekim 2008 tarihi veya sonrasında ilk defa 4/1-c (memur) kapsamında sigortalı olan, yaşlılık (emekli) aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde prim gün sayısı eksik olduğu için malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalı adına bildirilen (ödenen), malullük – yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde kişinin kendisine verilir.

Sigortalının ölümü halinde;

• 4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında ya da 1 Ekim 2008 tarihi veya sonrasında ilk defa 4/1-c (memur) kapsamında sigortalı olanlardan ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda (prim ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresinin hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için yeterli olmaması halinde), ölüm tarihi esas alınmak kaydıyla yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan tutar, “Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması” başlıklı 34 üncü madde hükümleri dikkate alınarak hak sahiplerine toptan ödeme şeklinde verilir (paylaştırılır). Hak sahiplerine yapılacak toptan ödemenin toplamı, sigortalıya yapılacak toptan ödeme tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin hisselerinden orantılı olarak indirim yapılır. Toptan ödeme yapıldıktan sonra artan tutar olursa sigortalının ölümünden sonra doğan veya soy bağı düzeltilen veya babalığı hükme bağlanan çocuklarına da bu madde hükümlerine göre toptan ödeme yapılır.

• Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş veya bildirilmiş süreler için toptan ödeme yapılmaz.