Anasayfa / SGK Başvuru Dilekçe ve Formları / Toptan Ödeme Talep Dilekçesi

Toptan Ödeme Talep Dilekçesi

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca; herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde sigortalılık süresi veya prim ödeme gün sayısı yeterli olmadığı için malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya, kendisi adına ödenen sigorta primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilir.

Eğer sigortalı ölmüşse, 5510 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca da; ölen sigortalının prim gün sayısı veya sigortalılık süresinin yetersiz olması nedeniyle hak sahiplerine ölüm (dul – yetim) aylığı bağlanamaması durumunda, ölen sigortalı adına ödenen sigorta primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde hak sahiplerine verilir. Toptan ödemenin, yüzde 50’si toptan ödeme alacak çocuğu yoksa yüzde 75’i eşine verilir. Çocukların her birine ise toptan ödeme yüzde 25 oranında paylaştırılır. Hak sahiplerine yapılacak toptan ödemenin toplamı, sigortalıya yapılacak toptan ödeme tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin hisselerinden orantılı olarak indirim yapılır.

Toptan ödeme alınması nedeniyle tasfiye edilmiş sigortalı hizmetler, istenmesi halinde Kuruma başvuruda bulunularak hesaplanan primin ödenmesi şartıyla tekrar ihya edilebilir.

Toptan ödeme başvurusunun aşağıda linki yer alan Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ile ilgili SGK müdürlüğüne yapılması gerekir. Başvuru sırasında aşağıda linki yer alan dilekçe de kullanılabilir.

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

Toptan Ödeme Talep Dilekçesi