Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Uzun Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Toptan Ödemenin İhyasında 15/10/2008 Tarihinden Önce Kamu Görevlisi Olanlar İçin Farklılık Söz Konusu mudur ?

Toptan Ödemenin İhyasında 15/10/2008 Tarihinden Önce Kamu Görevlisi Olanlar İçin Farklılık Söz Konusu mudur ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 75– TOPTAN ÖDEMENİN (TOPLU ALINAN KESENEKLERİN) İHYASINDA 15/10/2008 TARİHİNDEN ÖNCE KAMU GÖREVLİSİ OLANLAR İÇİN FARKLILIK SÖZ KONUSU MUDUR ?

CEVAP 75– Öncelikle, İstekleri üzerine emekli olacakların, emekliliklerini istedikleri tarihten en az 6 ay önce, re’sen veya yaş haddinden emekliye sevk edilme nedenleriyle görevlerinden ilişiği kesilenlerin, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren  6 ay içinde istekte bulunmaları ve hesaplanacak tutarın da kendiler tarafından yatırılmış olması şarttır.

Bu çerçevede, toptan ödeme tutarları, toptan ödemeleri zamanaşımına uğramış olanlardan faizsiz olarak, toptan ödemelerini almış olanlardan, toptan ödemelerini aldıkları 17/4/2003 tarihine kadar  % 5, bu tarihten sonra ise kanuni faizi ile birlikte alınmaktadır.