Anasayfa / Haber / Torba Tasarının Alt Komisyondaki Görüşmeleri Tamamlandı

Torba Tasarının Alt Komisyondaki Görüşmeleri Tamamlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışma hayatına ilişkin önemli düzenlemeler içeren ve Bakanlar Kurulu tarafından 30 Mayıs 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 1/931 esas numaralı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, aynı gün Meclis Başkanlığı tarafından tali komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Adalet Komisyonuna, esas komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmişti.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tasarının geneli üzerinde görüşmeler başlamadan önce verilen bir önerge doğrultusunda Alt Komisyon oluşturulmasına karar verilmiş olduğunda, bu doğrultuda oluşturulan Alt Komisyonda tasarı görüşüldü, görüşmeler sırasında tasarıda önemli değişiklikler yapıldı, ayrıca bazı milletvekilleri tarafından çeşitli konularda Meclis’e verilmiş olan bazı kanun teklifleri de tasarıya eklendi, böylece Meclis’e 61 sayfa olarak sunulan torba tasarı 106 madde olarak raporuyla birlikte asıl komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu.

Tasarı bundan sonra Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek, ayrıca diğer tali komisyonlardaki görüşmeleri tamamlanıp raporları bu komisyona verildikten sonra, bu komisyon tasarıya son halini verecek ve Meclis Genel Kurulu’na sunacak.

Alt komisyonda tasarıya eklenen en önemli düzenlemeler ise vergi, prim, para cezası başta olmak üzere kamuya olan borçların yapılandırılması ve taksitlendirilmesiyle ilgili düzenlemelerdir. Bilindiği üzere Meclis’e sunulan torba tasarıda sadece GSS borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili düzenlemeler yer almaktaydı (Bkz. Torba Yasa Tasarısında Yer Alan Değişiklik ve Düzenlemeler-1, Torba Yasa Tasarısında Yer Alan Değişiklik ve Düzenlemeler-2).