Anasayfa / Bilgi / Torba Yasayla İşsizlik Sigortası Konusunda Yapılan Düzenlemeler

Torba Yasayla İşsizlik Sigortası Konusunda Yapılan Düzenlemeler

Sponsorlu Bağlantılar

6552 sayılı Torba Yasa ile işsizlik sigortası konusunda yapılan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

• Torba Yasanın 24 üncü maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun “İşsizlik sigortasının amaç ve kapsamı ile yetkili, görevli ve sorumlu kuruluşlar” başlıklı 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına bir ibare eklendi.

Eklenen bu ibare ile 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi kapsamında yer alan sözleşmeli personel işsizlik sigortası kapsamının dışında bırakıldı, dolaysıyla bunlar hakkında da işsizlik sigortası hükümleri uygulanmayacak ve bunlar işsizlik sigortasından yararlanamayacak.

• Torba Yasanın 25 inci maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun “İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sigorta primleri” başlıklı 50 nci maddesinin üçüncü fıkrasına bir cümle eklendi.

Eklenen bu cümle uyarınca; 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesi gereği işe iade davası nedeniyle yatırılan primlerin son günü esas alınarak işsizlik ödeneği hak sahipliği belirlenecek ve işsiz geçen dönem için ödeme yapılacak. İşe iade davalarında, davayı kazanan işçiye işsiz kaldığı gerekçesiyle ödenmiş olan işsizlik ödeneği Türkiye İş Kurumu tarafından geri isteniyor, bu da çalışanın zor durumda kalmasına yol açabiliyordu. Yapılan bu düzenleme uyarınca, işe iade davası nedeniyle yatırılan primlerin son günü esas alınarak sigortalıya sadece işsiz geçen dönem için ödeme yapılacak, dolayısıyla bu sorun ortadan kalkacak.(www.isvesosyalguvenlik.com)