Anasayfa / Haber / Tozlu Ortamlarda Çalışma Şartları Yeniden Belirlendi

Tozlu Ortamlarda Çalışma Şartları Yeniden Belirlendi

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli tedbirlere dair usul ve esasları belirlemek üzere 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Tozla Mücadele Yönetmeliği, 5 Kasım 2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’te yayımlandı.

Yönetmeliğin, “Toz Ölçümleri” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasının, “İşyerinde yapılacak denetimler için toz ölçümlerinin Genel Müdürlükçe ön yeterlik veya yeterlik belgesi verilen laboratuvarlarca yapılmasını sağlar.” (ç) bendi 20/8/2015 tarihinde, yürürlüğe girecek. Diğer maddeleri ise 5 Kasım 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

14/9/1990 tarihli ve 20635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı.(www.isvesosyalguvenlik.com)