Anasayfa / Haber / Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuruda Parasal Sınır Artırıldı

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuruda Parasal Sınır Artırıldı

Sponsorlu Bağlantılar

Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde, Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurunun zorunlu olduğu, bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için ise tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacağı, bu maddede belirtilen parasal sınırların her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru ve parasal sınırlarla ilgili ayrıntılı düzenleme ise 27 Kasım 2014 tarihli Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği ile yapılmıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 olarak açıklandığından (Bkz. Para Cezalarını da Etkileyecek Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı başlıklı yazı), aynı doğrultuda Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine başvuruda aranacak parasal sınır da yeniden belirlendi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığın buna ilişkin Tebliği (TGM-2014/2) 27 Aralık 2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ uyarınca 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere;

Tüketici hakem heyetlerine başvuruda geçerli olacak parasal sınırlar;

– İlçe tüketici hakem heyetleri için 2 bin 200 Türk Lirası,

– Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için 2 bin 200 Türk Lirası ile 3 bin 300 Türk Lirası arası,

– Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için 3 bin 300 Türk Lirası,

– Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için 2 bin 200 Türk Lirası ile 3 bin 300 Türk Lirası arası olarak

uygulanacak.

Dolayısıyla 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, mal veya hizmet bedeli yukarıda belirtilen sınırlar aşan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunulamayacak, doğrudan Tüketici Mahkemesinde dava açılması gerekecek. Ancak Yönetmelik uyarınca, başvurunun tek bir uyuşmazlıkla ilgili olması ve uyuşmazlık konusunun yukarıdaki parasal sınırları aşması halinde, sınırları aşan kısımdan feragat edilerek tüketici hakem heyetine başvuru yapılabilir. Bu durumda parasal sınırları aşan kısım içinse tekrar tüketici hakem heyetine başvuru yapılamaz

Öte yandan tüketici hakem heyetine yapılacak başvuruların, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu (ikamet ettiği) veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Başvuru yapılacak ilçede tüketici hakem heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler o ilçe kaymakamlığına başvuru yapabilir. Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili tüketici hakem heyetine intikal ettirilir.