Anasayfa / Haber / TÜRK-İŞ: 10 Milyon Çalışan İçin Kiralık İşçi Olma Yolu Açılacak !

TÜRK-İŞ: 10 Milyon Çalışan İçin Kiralık İşçi Olma Yolu Açılacak !

Sponsorlu Bağlantılar

8 Şubat 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında kiralık işçi düzenlemesine geniş yer verildiğini belirtmiştik.

İşte Meclis’e Sunulan Tasarıya Göre Kiralık İşçi Çalıştırma Şartları başlıklı yazımızda da düzenlemenin ayrıntısına yer vermiştik.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına Başkan Ergün Atalay bir açıklama yaparak düzenlemeye sert tepki gösterdi.

Başkan Atalay açıklamasında; söz konusu düzenleme ile 10 milyon çalışana kiralık işçi yolunun açılacağını, işçiye ayrımın yasallaşacağını, işverenin işçiyi istediği gibi çalıştırabileceğini, işçilerin taşeronluğu bile arar hale geleceğini belirtti.

Başkan Atalay açıklamasında ayrıca;

– Kiralık işçi düzenlemesinin 2009 yılında sosyal tarafların haklı gerekçelerle verdikleri tepki üzerine Sayın Cumhurbaşkanı tarafından veto edildiğini, daha sonra bir kez daha TBMM gündemine getirildiğini; ancak çalışma hayatında yol açacağı olumsuzluklar (özellikle eşitsizliğe neden olacağı) dikkate alınarak düzenlemenin geri çekildiğini,

– Şimdi bir kez daha Meclis’e taşınan düzenlemenin çalışanlar için büyük tehdit niteliği taşıdığını,

– Tasarıyla işyerlerinde çalışan sayısının yüzde 25’ine kadar kiralık işçi çalıştırılmasına olanak sağlandığını, 1 ila 10 çalışanı olan KOBİ’ler (küçük ve orta boy işletme) için herhangi bir sınırlama olmadığını, bu durumun da istihdamın yüzde 60’ını oluşturan KOBİ’lerin istediği kadar kiralık işçi çalıştırmasının yolunu açacağı, büyük işletmeler de dikkate alındığında yaklaşık 10 milyon çalışanın kiralık işçi yapılması için yasal yolun açılacağını,

– Tasarının sosyal tarafların görüşü alınmadan TBMM’ye gönderildiği, tasarıyla işverenin kiralık işçiyi istediği şartlarda çalıştırmasının yolunun açıldığı ve çalışanın yasal güvencelerini ortadan kaldırdığı, işverenin bir gerekçe bulup kiralık işçisini fazla mesai, dinlenme hakkı, haftalık izin gibi haklardan mahrum bırakarak çalıştırabileceğini, bu tür suiistimallerin önlenmesine yönelik olarak hiçbir düzenleme tasarıda yer almadığını,

– Avrupa Birliği ülkelerinde dahi sıkıntılı uygulamalara neden olan ve bu nedenle tartışılan kiralık işçilik düzenlemesinin, Türkiye gibi çalışma hayatındaki kuralları henüz oturmamış bir ülkeye uygulandığında çok daha vahim sonuçlara yol açacağını,

– Düzenlemenin; çalışanlar için taşeronluk uygulamasını dahi aratacağını, modern dünyanın adeta paralı kölelik sistemi olduğunu, çalışma hayatındaki dengeleri işçi aleyhine ciddi biçimde bozacağını ve çalışma barışını tehlikeye atacağını,

– TÜRK-İŞ olarak, mevsimlik tarım işçileri, evde bakım hizmetleri ile ev temizlik işlerinde çalışanların sosyal güvenceye kavuşturulmaları için düzenleme yapılmasını gerekli bulduklarının, ancak bu ihtiyacın özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulmasının gerekçesi olamayacağını,

– Düzenlemeye karşı duracaklarını ve Hükümetin sosyal tarafların uyarı ve itirazlarını dikkate alacağını ve bu yanlıştan döneceğini umut ettiklerini,

belirtmiştir.