Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceki düzenlemelere göre Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personelin sağlık giderleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılanmaktaydı. 5510 sayılı Kanunla genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmesi ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin de genel sağlık sigortası (GSS) kapsamına alınması gündeme geldi. Bu Tebliğ de Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personel ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15 Ekim 2010 tarihinden itibaren devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere çıkarılarak 9 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri başlıklı geçici 12 nci maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

Tebliğin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde; sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler kavramlarının tanımları yapılıştır.

Tebliğ uyarınca 15 Ekim 2010 tarihi itibariyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personel (sigortalılar) ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınmış ve artık Kurum tarafından karşılanmaya başlanmıştır.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğin;

– 4 üncü maddesinde Sağlık hizmeti devralınacaklar,

– 5 inci maddesinde Sağlık hizmetleri Türk Silahlı Kuvvetlerince karşılanacaklar,

– 6 ncı maddesinde Genel sağlık sigortası tescil ve aktivasyon işlemleri,

– 7 nci maddesinde Genel sağlık sigortası primlerinin alınması,

– 8 inci maddesinde Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları,

– 9 uncu maddesinde Tescil işleminin yapılmaması hali,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.